Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning

Product informatie

  Omschrijving

  Een ondernemer met een horecabedrijf moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te schenken. Een ondernemer van een slijterij moet voor het verkopen van sterke dranken in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Ook verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen in hun buurthuis of (sport)kantine moeten een drank- en horecavergunning hebben.

  Er zijn dus 3 soorten drank- en horecavergunningen:

  • drank- en horecavergunning voor reguliere horeca
  • drank- en horecavergunning voor slijterijen
  • drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

  Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

  Aanpak

  U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verkopen of schenken
  • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

  Kosten

  Het tarief voor een vergunning van het houden van een horecabedrijf bedraagt € 339,75 (tarief 2015).

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

  Meenemen

  U gebruikt de volgende documenten voor uw aanvraag:

  • inschrijving Kamer van Koophandel (recent niet ouder dan 1 maand);
  • huur-/koopcontract of intentieverklaring voor huur;
  • beschrijving/plattegrond van de inrichting;
  • overzicht van investeringen t.a.v. de inrichting (b.v. inventaris, voorraad) en betaalbewijzen hiervan;
  • bewijzen van kredietovereenkomsten en/of leningen die zijn afgesloten m.b.t. de exploitatie van de horeca inrichting;
  • een uittreksel Bevolking indien woonachtig buiten de gemeente Kerkrade;
  • een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden;
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Hoe vraag ik een terrasvergunning aan?

  In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • aanvraagformulier;
  • de plaats;
  • de data dat het terras open is (terrasseizoen);
  • gewenste openingstijden van het terras; en
  • een situatieschets;
  • materiaalverbruik.

  Daarnaast kunt u het volgende tonen:

  • een horecavergunning; en
  • een identiteitsbewijs;
  • naam, adres en woonplaats van aanvrager.

  Ik wil in een lunchroom of kantine alleen alcoholvrije dranken verkopen. Mag dat?

  Als u in uw horecabedrijf alleen alcoholvrije dranken verkoopt, heeft u een drank- en horecaverlof nodig. Ook verenigingen en stichtingen hebben dit verlof nodig. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een kerkelijke vereniging. U vraagt dit verlof aan voor de start van een horecabedrijf of bij een wijziging van uw bedrijf.

  Vaak moeten horecabedrijven daarnaast nog andere vergunningen aanvragen, zoals een exploitatievergunning. Heeft u een drank- en horecavergunning? Dan hoeft u geen verlof alcoholvrije dranken aan te vragen.

  Mag ik alcohol schenken in de sportkantine?

  Voor het runnen van een buurthuis of kantine , bijvoorbeeld bij een sportaccommodatie, heeft u een exploitatievergunning nodig.

  Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een buurthuis of kantine overneemt of verplaatst. Maar ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

  Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een drank- en horecavergunning aanvragen.

  Wanneer is mijn bedrijf een horecabedrijf?

  U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel.

  Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een terrasvergunning?

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • u moet een horecabedrijf hebben;
  • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, minimaal anderhalve meter;
  • het terras moet loodrecht op het horecapand liggen;
  • u moet voldoen aan de gestelde eisen over hoe het terras eruit moet zien; en
  • het terras moet passen binnen het bestemmingsplan.

  Ik wil buiten mijn horecagelegenheid alcohol schenken. Mag dat?

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koninginnedag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om buiten uw horecabedrijf alcohol te verkopen.

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf dagen aaneengesloten.

  Hoe vraag ik een drank- en horecavergunning aan?

  U gebruikt de volgende documenten voor uw aanvraag:

  • inschrijving Kamer van Koophandel (recent niet ouder dan 1 maand);
  • huur-/koopcontract of intentieverklaring voor huur;
  • beschrijving/plattegrond van de inrichting;
  • overzicht van investeringen t.a.v. de inrichting (b.v. inventaris, voorraad) en betaalbewijzen hiervan;
  • bewijzen van kredietovereenkomsten en/of leningen die zijn afgesloten m.b.t. de exploitatie van de horeca inrichting;
  • een uittreksel Bevolking indien woonachtig buiten de gemeente Kerkrade;
  • een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden;
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig.

  Moet ik ook een drank- en horecavergunning aanvragen als ik een horecazaak overneem?

  Ja, dat moet.

  U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verkopen of schenken
  • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

  Hoe vraag ik het drank- en horecaverlof aan?

  Om een drank- en horecaverlof aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het nummer van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • eventuele tekeningen

  Heb ik een vergunning nodig als ik een buurthuis wil beginnen?

  Voor het runnen van een buurthuis of kantine , bijvoorbeeld bij een sportaccommodatie, heeft u een exploitatievergunning nodig.

  Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een buurthuis of kantine overneemt of verplaatst. Maar ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

  Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een drank- en horecavergunning aanvragen.

  Ik wil een horecabedrijf overnemen. Wat moet ik doen?

  Als u een horecabedrijf heeft, moet u veranderingen melden aan de gemeente. U meldt bijvoorbeeld dat u een horecabedrijf begint, overneemt, verplaatst of beëindigt. Dit moet u binnen drie dagen doen.

  U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel.

  De gemeente kan voorwaarden stellen in een te verlenen vergunning. Deze voorwaarden moet u nakomen.

  Heeft u voor uw horecabedrijf al een Drank- en Horecavergunning? U hoeft dan geen aparte melding te maken.

  Ik wil een terras bij mijn horecabedrijf. Mag dat?

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt en zichtbaar is vanaf de openbare weg.

  Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

  Wat kost een drank- en horecavergunning?

  Het tarief voor een vergunning van het houden van een horecabedrijf bedraagt € 339,75 (tarief 2015).

  Ik heb een drank- en horecavergunning aangevraagd. Wanneer krijg ik een reactie van de gemeente?

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

  Heb ik een drank- en horecavergunning nodig?

  U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verkopen of schenken
  • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

  Moet ik voor mijn terras een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen?

  Vaak heeft u voor een terras geen omgevingsvergunning voor bouwen (de voormalige bouwvergunning) nodig. Als u het terras heeft onderheid, kan de gemeente dit zien als een bouwwerk. Dit speelt vooral bij grote terrassen. Dan vraagt u een omgevingsvergunning voor bouwen aan.

  Mag een supermarkt alcohol verkopen?

  Supermarkten mogen zonder vergunning bier, wijn en andere zwak-alcoholhoudende dranken verkopen. Dit geldt ook voor andere bedrijven zoals warenhuizen, snackbars en bezorgingsdiensten (detailhandelaren).

  U mag geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Dit is verboden. Als verkoper van alcohol moet u de leeftijd van de koper controleren. Dit kunt u doen door naar een identiteitsbewijs te vragen. Alleen als overduidelijk is dat iemand ouder is dan 18 jaar, hoeft u dit niet te doen.

  Wordt uw supermarkt 3 keer binnen 1 jaar betrapt op het verkopen van alcohol aan jongeren? Dan krijgt u te maken met de 3-strikes-out maatregel. U mag dan helemaal geen alcohol meer verkopen. De burgemeester kan deze maatregel opleggen voor minimaal 1 week en maximaal 12 weken.

  Jongeren onder de 18 jaar zijn zelf ook strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op openbare plekken. Bijvoorbeeld op straat, in een winkelcentrum, in een café of tijdens een evenement.

  Welke vergunningen heb ik nodig als ik een horecabedrijf wil beginnen?

  Voor het starten van een horecabedrijf kunt u verschillende vergunningen nodig hebben. Zo moet u vaak een exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente.

  Wilt u alcohol verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

  Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u een terras heeft of een kansspelautomaat wilt plaatsen.

  Neem daarom contact op met de gemeente of eventueel de Kamer van Koophandel voor informatie over uw specifieke situatie.