Alcohol tijdelijk schenken

Product informatie

  Inleiding

  Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koninginnedag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om buiten uw horecabedrijf alcohol te verkopen.

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf dagen aaneengesloten.

  Aanpak

  De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
   • minimaal 21 jaar oud is
   • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)

  Kosten

  Het tarief voor het aanvragen van een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol bedraagt € 38,65 (tarief 2015).

  Termijn

  De ontheffing dient minimaal zes weken voor aanvang van het evenement ingediend te worden.

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid. 

  Meenemen

  U heeft nodig:

  • verklaring Sociale Hygiëne van iedere leidinggevende;
  • verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk wilt schenken;
  • formulier Drank- en horecawet Model C volledig in te vullen; 
  • volledige persoonsgegevens en naam, datum, plaats en woonadres van de personen;
  • geldig legitimatiebewijs van iedere leidinggevende.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Vraag en antwoord

  Ik wil buiten mijn horecagelegenheid alcohol schenken. Mag dat?

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koninginnedag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om buiten uw horecabedrijf alcohol te verkopen.

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf dagen aaneengesloten.

  Wat kost een ontheffing voor het schenken van alcohol buiten een horecagelegenheid?

  Het tarief voor het aanvragen van een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol bedraagt € 38,65 (tarief 2015).

  Ik wil een ontheffing aanvragen voor alcohol schenken buiten de horecagelegenheid. Hoe doe ik dat?

  U heeft nodig:

  • verklaring Sociale Hygiëne van iedere leidinggevende;
  • verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk wilt schenken;
  • formulier Drank- en horecawet Model C volledig in te vullen;
  • volledige persoonsgegevens en naam, datum, plaats en woonadres van de personen;
  • geldig legitimatiebewijs van iedere leidinggevende.

  Heb ik een drank- en horecavergunning nodig?

  U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verkopen of schenken
  • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

  Welke voorwaarden zijn verbonden aan een ontheffing voor schenken van alcohol buiten een horecagelegenheid?

  De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
   • minimaal 21 jaar oud is
   • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)