Bestemmingsplan wijzigen

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente kan een nieuw bestemmingsplan vaststellen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

  Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan een afwijking van het bestemmingsplan bij de gemeente. Kijk hiervoor ook bij: Bestemmingsplan, afwijking. De gemeente is niet verplicht mee te werken.

  Meenemen

  De gemeente stelt een ontwerp-bestemmingsplan op dat eenieder vanaf terinzagelegging 6 weken lang kan inzien. Dit wordt vooraf bekend gemaakt in het Stadsjournaal, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website. 

  Vervolgens kunt u:

  • het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl¬†inzien
  • uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het plan. Dit dient te gebeuren binnen 6 weken na bekendmaking
  • de gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Vervolgens kunt u beroep aantekenen als u het plan nog steeds wenst te wijzigen en het niet eens bent met de verwerking door de gemeenteraad van uw zienswijze. Doe dit binnen 6 weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld
  • uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  19-09-2018

  Vraag en antwoord

  Kan ik een bestemmingsplan wijzigen?

  De gemeente kan een nieuw bestemmingsplan vaststellen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

  Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan een afwijking van het bestemmingsplan bij de gemeente. Kijk hiervoor ook bij: Bestemmingsplan, afwijking. De gemeente is niet verplicht mee te werken.