Bijstand voor ouderen aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd, krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank een brief over het aanvragen van uw AOW. Het kan zijn dat u niet het hele AOW-bedrag krijgt, omdat u bijvoorbeeld een tijd buiten Nederland heeft gewoond. U kunt dan misschien een aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen krijgen, oftewel AIO.

  De AIO is een onderdeel van de Participatiewet en vergelijkbaar met een aanvullende bijstandsuitkering, maar dan bedoeld voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De AIO zorgt ervoor dat u iedere maand een inkomen op het sociaal minimum heeft.

  Heeft u een AOW-pensioen en heeft uw partner zelf nog geen AOW? En hebben u en uw partner verder geen of weinig inkomsten? Ook dan kunt u mogelijk een AIO-aanvulling krijgen.

  Aanpak

  U kunt een AIO-aanvulling krijgen als:

  • u in Nederland woont,
  • uw inkomen lager is dan het vastgestelde minimuminkomen,
  • u niet te veel eigen vermogen heeft.

  Als u nog geen AOW heeft aangevraagd, doe dit dan eerst. U kunt 2 maanden voor uw AOW-leeftijd een AIO-aanvulling aanvragen. Meestal weet u pas op dat moment welke inkomsten u heeft vanaf uw AOW-leeftijd.

   

  Contact

  Voor meer informatie over de AIO neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier kunt u de aanvullende bijstand voor ouderen ook aanvragen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

  Naar de SVB.