E-loket

U bent hier: Home » producten » bijstandsuitkering aanvragen

E-loket

Bijstandsuitkering aanvragen

Omschrijving

Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

U vraagt de bijstand aan op het Activerium, Marktstraat 6, te Kerkrade. U moet ingeschreven staan als werkzoekende. 

Jonger dan 27 jaar?

U moet na uw melding eerst 4 weken zelf zoeken of er werk voor u is of dat u een opleiding kunt gaan volgen. Wanneer na 4 weken blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, kijken wij of u in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering.

27 jaar of ouder?

De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

Aanpak

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

 • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud;
 • u bent zelf 18 jaar of ouder;
 • u woont in Kerkrade en staat hier ook ingeschreven;
 • u heeft geen recht op een andere uitkering; en
 • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Let op:

 • Ontvangt u nog studiefinanciering van DUO? Dan dient u deze stop te zetten wanneer u een aanvraag voor een bijstandsuitkering doet.
 • Heeft u een eigen zaak? Dan dient u zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel wanneer u een aanvraag voor een bijstandsuitkering doet.

 

Let op

IN KERKRADE KUNT U NIET DIGITAAL BIJSTAND AANVRAGEN!!! IEDEREEN MOET ZICH OP HET ACTIVERIUM MELDEN!!! 

Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Contact

 U vraagt een bijstandsuitkering aan op het Activerium Kerkrade, Marktstraat 6.

Meenemen

De medewerkers op het Activerium geven aan welke bewijsstukken u samen met uw aanvraagformulier moet inleveren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Activerium Kerkrade

Marktstraat 6

6461 CX Kerkrade

Postbus 600

6460 AP Kerkrade

14 045

Vraag en antwoord

 • Ik woon met meerdere mensen op 1 adres. Maakt dat uit voor de hoogte van mijn bijstandsuitkering?

  De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

  Bijstand met kostendelersnorm berekenen

  Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

 • Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie, wat moet ik doen?

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

  Gaat u voor een langere tijd op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd.

  Blijft u langer dan 3 nachten weg uit Kerkrade, maar wel in Nederland? Laat dit dan aan uw contactpersoon weten. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen omdat u niet aan uw verplichtingen voldoet doordat u niet bereikbaar bent.

 • Krijg ik een jaaropgave als ik een bijstandsuitkering heb?

  Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.

  Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede.

 • Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?

  Als u een bijstandsuitkering heeft (bijstand, IOAW of IOAZ) en er wijzigt iets in uw situatie, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer uw inkomen verandert of wanneer u verhuist. Onderteken het wijzigingsformulier en laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

  Als u werkt bij uw bijstandsuitkering moet u elke maand het wijzigingsformulier opsturen.

 • Ik heb een bijstandsuitkering mag ik dan naar het buitenland?

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

  Gaat u voor een langere tijd op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd.

  Blijft u langer dan 3 nachten weg uit Kerkrade, maar wel in Nederland? Laat dit dan aan uw contactpersoon weten. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen omdat u niet aan uw verplichtingen voldoet doordat u niet bereikbaar bent.

 • Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?
  U krijgt het vakantiegeld in juni of wanneer u de uitkering stopt.
 • Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?

  De medewerkers op het Activerium geven aan welke bewijsstukken u samen met uw aanvraagformulier moet inleveren.

 • Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?
  Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet naar uw vermogen wordt gekeken. U mag uw opgespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden.
  Woont u niet alleen? Er wordt dan wel naar het inkomen van uw partner en het aantal personen in uw huishouden gekeken.
 • Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de eisen van mijn bijstandsuitkering?

  De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. De gemeente houdt wel rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

 • Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?

  Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u afwachten wat de gemeente beslist. In deze periode krijgt u in principe automatisch een voorschot uitgekeerd. Dit voorschot wordt binnen vier weken na uw aanvraag uitbetaald en daarna iedere vier weken. U moet dan wel alle gegevens aan de gemeente gegeven hebben. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u mogelijk gaat krijgen

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

  Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstanduitbetaling.

 • Wat is een rechtsmatigheidsformulier?

  Als u een bijstandsuitkering heeft (bijstand, IOAW of IOAZ) en er wijzigt iets in uw situatie, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer uw inkomen verandert of wanneer u verhuist. Onderteken het wijzigingsformulier en laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

  Als u werkt bij uw bijstandsuitkering moet u elke maand het wijzigingsformulier opsturen.

 • Kan ik een voorschot krijgen op mijn bijstandsuitkering?

  Het voorschot dient de eerste maal uiterlijk vier weken na de aanvraag te worden verstrekt. Na de eerste verlening van een voorschot moet vervolgens steeds na uiterlijk vier weken een nieuw voorschot worden verstrekt.

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

  Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstanduitbetaling.

 • Wat is een bijstandsuitkering?

  Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

  U vraagt de bijstand aan op het Activerium, Marktstraat 6, te Kerkrade. U moet ingeschreven staan als werkzoekende.

  Jonger dan 27 jaar?

  U moet na uw melding eerst 4 weken zelf zoeken of er werk voor u is of dat u een opleiding kunt gaan volgen. Wanneer na 4 weken blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, kijken wij of u in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering.

  27 jaar of ouder?

  De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

 • Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

  U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

 • Ik ben afgewezen voor een bijstandsuitkering, kan ik bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Wanneer kom ik voor bijzondere bijstand in aanmerking?

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
  • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
  • Uw kosten zijn noodzakelijk.
  • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
  • De kosten zijn verbonden aan Nederland.
 • Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?

  U heeft recht op individuele inkomenstoeslag als u op de peildatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

  Mensen die een inkomen hebben dat even hoog is als de bijstandsnorm moeten eigenlijk in staat zijn van dit inkomen alle vaste lasten te betalen, te leven EN een bedragje te reserveren voor onverwachte uitgaven. In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken. Vooral het reserveren voor onverwachte uitgaven blijkt lang niet altijd mogelijk. Daarom is er de individuele inkomenstoeslag, IIT.

  De individuele inkomenstoeslag is niet speciaal bedoeld voor bepaalde kosten. U mag zelf weten waaraan u de individuele inkomenstoeslag uitgeeft.

 • Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland, kan dat?

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

  Gaat u voor een langere tijd op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd.

  Blijft u langer dan 3 nachten weg uit Kerkrade, maar wel in Nederland? Laat dit dan aan uw contactpersoon weten. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen omdat u niet aan uw verplichtingen voldoet doordat u niet bereikbaar bent.

 • Wat is bijzondere bijstand?

  Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand of schuldhulpverlening. Of u bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

  De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

  • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud;
  • u bent zelf 18 jaar of ouder;
  • u woont in Kerkrade en staat hier ook ingeschreven;
  • u heeft geen recht op een andere uitkering; en
  • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

  Let op:

  • Ontvangt u nog studiefinanciering van DUO? Dan dient u deze stop te zetten wanneer u een aanvraag voor een bijstandsuitkering doet.
  • Heeft u een eigen zaak? Dan dient u zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel wanneer u een aanvraag voor een bijstandsuitkering doet.