E-loket

U bent hier: Home » producten » bijstandsuitkering aanvragen

E-loket

Bijstandsuitkering aanvragen

Omschrijving

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het wettelijk minimum loon. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

U vraagt een bijstandsuitkering aan door zich te melden op het Activerium in Kerkrade. Let op, u moet ingeschreven staan als werkzoekende en over een geldig identiteitsbewijs beschikken. U schrijft zich in als werkzoekende via www.uwv.nl

27 jaar of ouder?

De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de vermogensgrens liggen.

 Jonger dan 27 jaar?

Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten eerst zelf 4 weken op zoek naar werk of opleidingsmogelijkheden. Dit noemen we de zoekperiode. Wanneer na 4 weken blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Aanpak

De voorwaarden zijn:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. (Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.)
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Vermogenstoets

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente hoeveel vermogen u bezit, bijvoorbeeld spaargeld, een huis of een auto. U mag niet teveel vermogen hebben, dit heet de vermogenstoets. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt dit geld gebruiken om van te leven en heeft u geen recht op bijstand. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, dit wordt de vermogensgrens genoemd:

 • Gezamenlijke huishouding € 11.880
 • Alleenstaande ouder € 11.880
 • Alleenstaande € 5.940

 Taaleis

Als u bijstand wilt moet u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, dit heet de Taaleis. U moet de basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven. U voldoet aan de Taaleis als u:

 • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
 • het inburgeringsexamen heeft behaald;
 • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

U moet een taaltoets doen als u niet kunt aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

Als u niet voldoet aan de Taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

Let op

IN KERKRADE KUNT U NIET DIGITAAL BIJSTAND AANVRAGEN; IEDEREEN MOET ZICH OP HET ACTIVERIUM MELDEN!

Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u ingeschreven staan als werkzoekende. U schrijft zich in als werkzoekende via www.uwv.nl.

Termijn

Na het indienen van de bijstandsaanvraag heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit te nemen. De termijn waarbinnen het college een besluit moet nemen, wordt de beslistermijn genoemd. In verschillende situaties kan de beslistermijn worden opgeschort. Dit kan betekenen dat de beoordeling van uw bijstandsaanvraag langer dan 8 weken gaat duren.

Een beslistermijn wordt opgeschort wanneer de bijstandsaanvraag niet volledig is ingevuld of wanneer er nog gegevens ontbreken die belangrijk zijn voor het vaststellen van uw recht op bijstand. U krijgt dan een redelijke termijn om uw bijstandsaanvraag aan te vullen of de noodzakelijke gegevens in te leveren.

Contact

 U vraagt een bijstandsuitkering aan op het Activerium Kerkrade, Marktstraat 6.

Meenemen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen waarop het Burger Service Nummer (BSN) staat vermeld. Uw rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. Heeft u een partner? Dan moet u zich samen met uw partner melden bij de balie van het Activerium. Ook uw partner moet een geldig identiteitsbewijs meenemen.

De medewerkers op het Activerium geven aan welke bewijsstukken u verder samen met uw aanvraagformulier moet inleveren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Activerium Kerkrade

Marktstraat 6

6461 CX Kerkrade

Postbus 600

6460 AP Kerkrade

14 045

Vraag en antwoord

 • Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie, wat moet ik doen?

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

  Gaat u voor een langere tijd op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd.

  Blijft u langer dan 3 nachten weg uit Kerkrade, maar wel in Nederland? Laat dit dan aan uw contactpersoon weten. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen omdat u niet aan uw verplichtingen voldoet doordat u niet bereikbaar bent.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

  De voorwaarden zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. (Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.)
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

  Vermogenstoets

  Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente hoeveel vermogen u bezit, bijvoorbeeld spaargeld, een huis of een auto. U mag niet teveel vermogen hebben, dit heet de vermogenstoets. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt dit geld gebruiken om van te leven en heeft u geen recht op bijstand. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, dit wordt de vermogensgrens genoemd:

  • Gezamenlijke huishouding € 11.880
  • Alleenstaande ouder € 11.880
  • Alleenstaande € 5.940

  Taaleis

  Als u bijstand wilt moet u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, dit heet de Taaleis. U moet de basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven. U voldoet aan de Taaleis als u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

  U moet een taaltoets doen als u niet kunt aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

  Als u niet voldoet aan de Taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

 • Ik ben afgewezen voor een bijstandsuitkering, kan ik bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Wat is bijzondere bijstand?

  Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand of schuldhulpverlening. Of u bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

 • Ik heb een bijstandsuitkering mag ik dan naar het buitenland?

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

  Gaat u voor een langere tijd op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd.

  Blijft u langer dan 3 nachten weg uit Kerkrade, maar wel in Nederland? Laat dit dan aan uw contactpersoon weten. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen omdat u niet aan uw verplichtingen voldoet doordat u niet bereikbaar bent.

 • Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?
  U krijgt het vakantiegeld in juni of wanneer u de uitkering stopt.
 • Kan ik een voorschot krijgen op mijn bijstandsuitkering?

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet u afwachten wat de gemeente beslist. Het kan soms enkele weken duren voordat de gemeente een beslissing heeft genomen. De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw recht op een bijstandsuitkering te beoordelen.

  Om te voorkomen dat u in geldnood raakt kunt u vragen om een voorschot. Het voorschot is maximaal 90% van de bijstandsnorm die u mogelijk gaat krijgen.

  Blijkt dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u geen uitkering en moet u het volledige voorschot aan de gemeente terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt dit voorschot automatisch verrekend met de rest van het bedrag tijdens de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering.

 • Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?

  Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen waarop het Burger Service Nummer (BSN) staat vermeld. Uw rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. Heeft u een partner? Dan moet u zich samen met uw partner melden bij de balie van het Activerium. Ook uw partner moet een geldig identiteitsbewijs meenemen.

  De medewerkers op het Activerium geven aan welke bewijsstukken u verder samen met uw aanvraagformulier moet inleveren.

  Activerium KerkradeMarktstraat66461 CXKerkrade6460 AP600Kerkrade14 045

 • Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland, kan dat?

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

  Gaat u voor een langere tijd op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd.

  Blijft u langer dan 3 nachten weg uit Kerkrade, maar wel in Nederland? Laat dit dan aan uw contactpersoon weten. U bent dan bereikbaar en loopt niet het risico een boete of maatregel te krijgen omdat u niet aan uw verplichtingen voldoet doordat u niet bereikbaar bent.

 • Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet u afwachten wat de gemeente beslist. Het kan soms enkele weken duren voordat de gemeente een beslissing heeft genomen. De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw recht op een bijstandsuitkering te beoordelen.

  Om te voorkomen dat u in geldnood raakt kunt u vragen om een voorschot. Het voorschot is maximaal 90% van de bijstandsnorm die u mogelijk gaat krijgen.

  Blijkt dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u geen uitkering en moet u het volledige voorschot aan de gemeente terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt dit voorschot automatisch verrekend met de rest van het bedrag tijdens de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering.

 • Wat is een rechtsmatigheidsformulier?

  Als u een uitkering heeft (bijstand, IOAW of IOAZ) en er wijzigt iets in uw woon-, werk- of leef situatie, dan bent u verplicht dit door te geven aan de gemeente. Dit heet de inlichtingenplicht. Enkele voorbeelden van wijzigingen die u moet doorgeven:

  • u gaat samenwonen of er komt iemand bij u inwonen,
  • u of uw partner heeft (vrijwillgers)werk gevonden,
  • u of uw inwonende meerderjarige zoon/dochter gaat een opleiding volgen,
  • u heeft een erfenis ontvangen,
  • u heeft een nieuwe auto gekocht,
  • u heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  Met het wijzigingsformulier geeft u de wijziging door bij de gemeente. U dient de wijziging direct nadat deze heeft plaatsgevonden of wanneer u weet dat de wijziging gaat plaatsvinden, door te geven. Dit dient in ieder geval binnen 5 werkdagen te gebeuren. Onderteken het wijzigingsformulier en laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

  Wanneer u twijfelt of u een wijziging wel of niet moet doorgeven, adviseren wij u om contact op te nemen met uw contactpersoon van de gemeente. Wanneer achteraf blijkt dat u de wijziging wel had moeten doorgeven, maar dit niet heeft gedaan, kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering.

 • Ik woon met meerdere mensen op 1 adres. Maakt dat uit voor de hoogte van mijn bijstandsuitkering?

  De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

  Bijstand met kostendelersnorm berekenen

  Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

 • Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

  U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

 • Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?

  Als u een uitkering heeft (bijstand, IOAW of IOAZ) en er wijzigt iets in uw woon-, werk- of leef situatie, dan bent u verplicht dit door te geven aan de gemeente. Dit heet de inlichtingenplicht. Enkele voorbeelden van wijzigingen die u moet doorgeven:

  • u gaat samenwonen of er komt iemand bij u inwonen,
  • u of uw partner heeft (vrijwillgers)werk gevonden,
  • u of uw inwonende meerderjarige zoon/dochter gaat een opleiding volgen,
  • u heeft een erfenis ontvangen,
  • u heeft een nieuwe auto gekocht,
  • u heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  Met het wijzigingsformulier geeft u de wijziging door bij de gemeente. U dient de wijziging direct nadat deze heeft plaatsgevonden of wanneer u weet dat de wijziging gaat plaatsvinden, door te geven. Dit dient in ieder geval binnen 5 werkdagen te gebeuren. Onderteken het wijzigingsformulier en laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

  Wanneer u twijfelt of u een wijziging wel of niet moet doorgeven, adviseren wij u om contact op te nemen met uw contactpersoon van de gemeente. Wanneer achteraf blijkt dat u de wijziging wel had moeten doorgeven, maar dit niet heeft gedaan, kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering.

 • Krijg ik een jaaropgave als ik een bijstandsuitkering heb?

  Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.

  Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede.

 • Wat gebeurt er als ik me niet hou aan de eisen van mijn bijstandsuitkering?

  De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. De gemeente houdt wel rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

 • Wanneer heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag?

  U heeft recht op individuele inkomenstoeslag als u op de peildatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

  Mensen die een inkomen hebben dat even hoog is als de bijstandsnorm moeten eigenlijk in staat zijn van dit inkomen alle vaste lasten te betalen, te leven EN een bedragje te reserveren voor onverwachte uitgaven. In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken. Vooral het reserveren voor onverwachte uitgaven blijkt lang niet altijd mogelijk. Daarom is er de individuele inkomenstoeslag, IIT.

  De individuele inkomenstoeslag is niet speciaal bedoeld voor bepaalde kosten. U mag zelf weten waaraan u de individuele inkomenstoeslag uitgeeft.

 • Wat is een bijstandsuitkering?

  Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het wettelijk minimum loon. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

  U vraagt een bijstandsuitkering aan door zich te melden op het Activerium in Kerkrade. Let op, u moet ingeschreven staan als werkzoekende en over een geldig identiteitsbewijs beschikken. U schrijft zich in als werkzoekende via www.uwv.nl

  27 jaar of ouder?

  De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de vermogensgrens liggen.

  Jonger dan 27 jaar?

  Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten eerst zelf 4 weken op zoek naar werk of opleidingsmogelijkheden. Dit noemen we de zoekperiode. Wanneer na 4 weken blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

 • Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?

  De IOAW houdt geen rekening met uw vermogen en de inkomsten uit uw vermogen. De IOAW kent geen vermogenstoets. Dit betekent dat uw bezittingen zoals een eigen huis en spaargeld, niet van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw IOAW uitkering.

  De Participatiewet kent wel een vermogenstoets, waarbij uw bezittingen en vermogen wel van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Slechts een beperkt aantal inkomsten uit vermogen wordt vrijgelaten.

 • Wanneer kom ik voor bijzondere bijstand in aanmerking?

  Een belangrijke voorwaarden is: u heeft geen recht op bijzondere bijstand als u beroep kunt doen op een voorliggende voorziening. Dit betekent dat uw kosten niet door een andere uitkering, lening of toeslag kunnen worden betaald. Ook moeten de kosten die u maakt of heeft gemaakt, verbonden zijn aan Nederland.

  Overige voorwaarden:

  1. U moet middels bewijsstukken aantonen dat u de kosten, waarvoor u bijstand aanvraagt, daadwerkelijk moet maken. Een bewijsstuk kan zijn een offerte, nota of rekening.
  2. De kosten zijn voor u noodzakelijk. Bijvoorbeeld u staat onder bewind en moet bewindvoerderkosten betalen.
  3. De kosten zijn ontstaan door bijzondere individuele omstandigheden. Dit betekent dat u voor deze kosten niet kon reserveren of een lening afsluiten.
  4. U heeft een laag inkomen en weinig vermogen, waardoor u de kosten niet zelf kan betalen. U kunt de kosten ook niet betalen met uw bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag of de individuele studietoeslag.