Bijzondere bijstand aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand of schuldhulpverlening. Of u bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

  Aanpak

  Een belangrijke voorwaarden is: u heeft geen recht op bijzondere bijstand als u beroep kunt doen op een voorliggende voorziening. Dit betekent dat uw kosten niet door een andere uitkering, lening of toeslag kunnen worden betaald. Ook moeten de kosten die u maakt of heeft gemaakt, verbonden zijn aan Nederland. 

  Overige voorwaarden:

  1. U moet middels bewijsstukken aantonen dat u de kosten, waarvoor u bijstand aanvraagt, daadwerkelijk moet maken. Een bewijsstuk kan zijn een offerte, nota of rekening.
  2. De kosten zijn voor u noodzakelijk. Bijvoorbeeld u staat onder bewind en moet bewindvoerderkosten betalen.
  3. De kosten zijn ontstaan door bijzondere individuele omstandigheden. Dit betekent dat u voor deze kosten niet kon reserveren of een lening afsluiten.
  4. U heeft een laag inkomen en weinig vermogen, waardoor u de kosten niet zelf kan betalen. U kunt de kosten ook niet betalen met uw bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag of de individuele studietoeslag.

  Kosten

  De gemeente verstrekt bijzondere bijstand als gift of als een lening. U krijgt bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening wanneer u zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen of als u had kunnen reserveren voor de kosten. Indien u over een inkomen op het sociaal minimum beschikt, wordt er van u verwacht dat u van dit inkomen geld reserveert om bijzondere kosten zelf te betalen. Een algemene bijstandsuitkering betreft ook een inkomen op het sociaal minimum. Bijzondere kosten zijn kosten voor eerste maand huur en waarborg, stoffering en duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine. In deze situaties krijgt u bijzondere bijstand altijd als lening.

  Termijn

  De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen. De termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen, wordt de beslistermijn genoemd. De belslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt bijzondere bijstand aan op het Activerium in Kerkrade. Neem uw geldig legitimatiebewijs mee (let op, een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs).

  U kunt ook het aanvraagformulier op deze site downloaden. Wanneer u het aanvraagformulier hebt ingevuld kunt u dit bij het Activerium afgeven.

  Meenemen

  Als u bijzondere bijstand aanvraagt moet u met bewijsstukken aantonen dat u de kosten moet maken, of gemaakt heeft. De kosten mogen niet ouder zijn dan 12 maanden en moeten hoger zijn dan een bedrag van € 50,- U moet de eerste € 50,- namelijk zelf betalen, dit heet het drempelbedrag.

  Om bijzondere bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

  • een bewijs van uw inkomsten uit werk of uitkering,
  • een bewijs van uw vermogen,
  • uw geldige identiteitsbewijs,
  • de rekening van de kosten die u moet maken, of gemaakt hebt.

  Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, hebben wij voor uw aanvraag alleen de rekening, factuur of offerte nodig van de kosten die u moet maken, of gemaakt hebt.

  Aanvragen voor bijzondere bijstand kan men indienen tot 1 september na het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt zijn.

  Bezwaar en beroep

  Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Let op, dit moet binnen 6 weken gebeuren. Het termijn van 6 weken begint op de dag dat het besluit aan u is bekendgemaakt. Dit betreft de dagtekening die op de beschikking staat vermeld. In de beschikking kunt u ook lezen hoe u bezwaar kan indienen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval aan een aantal kenmerken voldoen:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  • en de gronden van het bezwaar of beroep.

  Wanneer het bezwaarschrift niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Ook kan uw bezwaarschrift worden geweigerd. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Adressen

  Activerium Kerkrade

  Marktstraat 6

  6461 CX Kerkrade

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  14 045

  Vraag en antwoord

  Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

  Als u bijzondere bijstand aanvraagt moet u met bewijsstukken aantonen dat u de kosten moet maken, of gemaakt heeft. De kosten mogen niet ouder zijn dan 12 maanden en moeten hoger zijn dan een bedrag van € 50,- U moet de eerste € 50,- namelijk zelf betalen, dit heet het drempelbedrag.

  Om bijzondere bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

  • een bewijs van uw inkomsten uit werk of uitkering,
  • een bewijs van uw vermogen,
  • uw geldige identiteitsbewijs,
  • de rekening van de kosten die u moet maken, of gemaakt hebt.

  Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, hebben wij voor uw aanvraag alleen de rekening, factuur of offerte nodig van de kosten die u moet maken, of gemaakt hebt.

  Aanvragen voor bijzondere bijstand kan men indienen tot 1 september na het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt zijn.

  Activerium KerkradeMarktstraat66461 CXKerkrade6460 AP600Kerkrade14 045

  Heb ik recht op bijzondere bijstand?

  Een belangrijke voorwaarden is: u heeft geen recht op bijzondere bijstand als u beroep kunt doen op een voorliggende voorziening. Dit betekent dat uw kosten niet door een andere uitkering, lening of toeslag kunnen worden betaald. Ook moeten de kosten die u maakt of heeft gemaakt, verbonden zijn aan Nederland.

  Overige voorwaarden:

  1. U moet middels bewijsstukken aantonen dat u de kosten, waarvoor u bijstand aanvraagt, daadwerkelijk moet maken. Een bewijsstuk kan zijn een offerte, nota of rekening.
  2. De kosten zijn voor u noodzakelijk. Bijvoorbeeld u staat onder bewind en moet bewindvoerderkosten betalen.
  3. De kosten zijn ontstaan door bijzondere individuele omstandigheden. Dit betekent dat u voor deze kosten niet kon reserveren of een lening afsluiten.
  4. U heeft een laag inkomen en weinig vermogen, waardoor u de kosten niet zelf kan betalen. U kunt de kosten ook niet betalen met uw bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag of de individuele studietoeslag.

  Wat moet ik doen als mijn ziektekostenverzekering de tandartskosten niet vergoedt?

  Misschien kunt u de behandelingen spreiden over 2 kalenderjaren, dan krijgt u meer vergoed van uw verzekeraar. U kunt ook proberen te sparen voor de behandeling, een aflossingsregeling met de tandarts bespreken of een lening afsluiten bij uw bank of de Kredietbank Limburg.

  Wanneer de behandeling echt niet over 2 jaren uitgespreid kan worden en u hoge kosten verwacht, adviseren wij u om eerst een offerte bij de tandarts te vragen. Op deze manier weet u waar u aan toe bent. U kunt zich alsnog met de offerte melden bij het Activerium, de gemeente bekijkt dan of de behandeling toch niet voor een deel of helemaal via bijzondere bijstand kan worden vergoed, maar de kans daarop is erg klein. Laat dus nooit eerste de behandeling uitvoeren, zonder de betaling geregeld te hebben.

  Waarom is mijn bijzondere bijstand een lening?

  De gemeente bekijkt per situatie of ze het gevraagde bedrag geven of lenen. Aan u is een lening aangeboden.

  De bijzondere bijstand kan een lening zijn als u:

  • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
  • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
  • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
  • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine