Een evenement organiseren

Product informatie

  Omschrijving

  In verband met een juiste afstemming van evenementen dient elk evenement te worden aangemeld vóór 15 november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement plaats heeft. Bij een latere aanmelding kan opneming in de Evenementenkalender en vergunningverlening om die reden worden geweigerd.

   

  U kunt een vooraankondiging doen voor opname in de Evenementenkalender via de EvenementAssistent. Kies hierbij de optie ‘Vooraankondiging doen voor Evenementenkalender’.

   

  Een evenementenvergunning dient digitaal via de EvenementAssistent te worden aangevraagd. Ga naar de EvenementAssistent.

   

  Organisatoren die na het verstrijken van deze termijnen een evenement aanmelden, lopen de kans op een afwijzende beschikking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade op het algemeen telefoonnummer 14 045.

   

  Aanpak

  Kijk voor alle voorwaarden op het aanvraagformulier. Organiseert u een klein evenement? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet het evenement wel melden bij de gemeente.

  U organiseert een groot evenement als:

  • uw evenement open is voor publiek
  • het evenement:
   • buiten of in een tent is, of
   • binnen is, op een locatie die niet voor evenementen bestemd is
  •  er luide muziek op het evenement is
  • er verkeersmaatregelen nodig zijn

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 3 maanden een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 12 weken.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Een evenementenvergunning dient digitaal via de EvenementAssistent te worden aangevraagd. Ga naar de EvenementAssistent.

  Meenemen

  Zo organiseert u een groot evenement:

  • Vraag op tijd de vergunning aan bij de gemeente.

  De gemeente stemt af met onder anderen de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen.

  Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

  Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
  • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
  • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
  • het tijdelijk schenken van alcohol
  • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
  • het maken van muziek of hard geluid op straat

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Vraag en antwoord

  Wanneer krijg ik te maken met Bibob?

  De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat vergunningen, subsidies of aanbestedingen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

  De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

  Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Bureau Bibob inschakelen. Zij kunnen de gemeente adviseren, of een extra onderzoek doen.

  Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

  Ik wil een hardloopwedstrijd of wielrenwedstrijd organiseren. Wat moet ik hiervoor regelen?

  De route van een hardloopwedstrijd, duurloop of wielertocht gaat meestal over bestaande wegen en paden. U heeft voor het gebruik van deze wegen een vergunning nodig.

  U vraagt de vergunning aan bij de degene die de wegen en paden onderhoudt. Dat kan de gemeente, de provincie, het waterschap of Rijkswaterstaat zijn.

  Om een vergunning voor een hardloop- of wielrenwedstrijd aan te vragen, geeft u door:

  • wanneer en hoe laat u de duurloop wilt houden
  • hoeveel lopers dat u verwacht
  • wat de route zal zijn

  Daarnaast heeft u mogelijk nog andere vergunningen nodig, zoals een evenementenvergunning.

  Zo organiseert u een groot evenement:

  • Vraag op tijd de vergunning aan bij de gemeente.

  De gemeente stemt af met onder anderen de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen.

  Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

  Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
  • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
  • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
  • het tijdelijk schenken van alcohol
  • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
  • het maken van muziek of hard geluid op straat

  Mag ik een evenement op zondag organiseren?

  Als u een evenement organiseert op zondag voor 13.00 uur, heeft u een ontheffing op grond van de Zondagswet nodig. U heeft dit ook nodig op Hemelvaartsdag of Eerste Kerstdag.

  U heeft een ontheffing nodig als u:

  • een wandeltocht met muziek erbij organiseert
  • een evenement organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is
  • geluid maakt dat 200 meter verderop nog te horen is

  U kunt de ontheffing tegelijk met de evenementenvergunning aanvragen.

  Mag ik borden plaatsen die naar de locatie van een evenement verwijzen?

  Voor het plaatsen van verwijzingsborden naar uw evenement heeft u toestemming van de gemeente nodig. U geeft het volgende door:

  • naar welk evenement de borden verwijzen
  • waarom u de borden wilt plaatsen
  • waar u ze wilt plaatsen
  • datum en tijdstip waarop u de borden plaatst
  • datum en tijdstip waarop u de borden weghaalt

  Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?

  U kunt een vergunningcheck uitvoeren via de EvenementAssistent (https://ea.impactive.nl). Kies hierbij de optie ‘Vergunningcheck’.

  Welke vergunningen heb ik nodig als ik een horecabedrijf wil beginnen?

  Voor het starten van een horecabedrijf kunt u verschillende vergunningen nodig hebben. Zo moet u vaak een exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente.

  Wilt u alcohol verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

  Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u een terras heeft of een kansspelautomaat wilt plaatsen.

  Neem daarom contact op met de gemeente of eventueel de Kamer van Koophandel voor informatie over uw specifieke situatie.

  Ik organiseer een evenement. Mag ik een bord neerzetten om reclame te maken?

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal.

  De voorwaarden om een vergunning hiervoor aan te vragen zijn onder andere:

  • het evenement is in de gemeente
  • er zijn nog plekken voor de borden beschikbaar
  • u vraagt een vergunning aan voordat de borden geplaatst zijn
  • uw evenement is niet commercieel

  U kunt de vergunning voor reclameborden tegelijk met de evenementenvergunning aanvragen.