Exploitatievergunning Horeca-inrichting

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een horecabedrijf heeft, moet u veranderingen melden aan de gemeente. U meldt bijvoorbeeld dat u een horecabedrijf begint, overneemt, verplaatst of beëindigt. Dit moet u binnen drie dagen doen.

  U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel.

  De gemeente kan voorwaarden stellen in een te verlenen vergunning. Deze voorwaarden moet u nakomen.

  Heeft u voor uw horecabedrijf al een Drank- en Horecavergunning? U hoeft dan geen aparte melding te maken.

  Aanpak

  De voorwaarden voor een exploitatievergunning zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
  • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
  • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen. Kijk voor meer informatie bij 'Bibob-onderzoek'.

  Termijn

  Indien alle stukken compleet zijn bedraagt de afhandelings termijn 3 maanden.

  Contact

  U doet de melding bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

  Meenemen

  Bij de melding levert u de volgende gegevens:

  • inschrijving Kamer van Koophandel (recent niet ouder dan 1 maand);
  • huur-/koopcontract of intentieverklaring voor huur;
  • beschrijving/plattegrond van de inrichting;
  • overzicht van investeringen t.a.v. de inrichting (b.v. inventaris, voorraad) en betaalbewijzen hiervan;
  • bewijzen van kredietovereenkomsten en/of leningen die zijn afgesloten m.b.t. de exploitatie van de horeca inrichting;
  • een verklaring leidinggevende
  • uittreksel van bevolking indien niet woonachtig in Kerkrade
  • verklaring Sociale Hygiëne (indien alcohol verkocht wordt)
  • een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Wanneer is mijn bedrijf een horecabedrijf?

  U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel.

  Hoe vraag ik een terrasvergunning aan?

  In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • aanvraagformulier;
  • de plaats;
  • de data dat het terras open is (terrasseizoen);
  • gewenste openingstijden van het terras; en
  • een situatieschets;
  • materiaalverbruik.

  Daarnaast kunt u het volgende tonen:

  • een horecavergunning; en
  • een identiteitsbewijs;
  • naam, adres en woonplaats van aanvrager.

  Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een terrasvergunning?

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • u moet een horecabedrijf hebben;
  • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, minimaal anderhalve meter;
  • het terras moet loodrecht op het horecapand liggen;
  • u moet voldoen aan de gestelde eisen over hoe het terras eruit moet zien; en
  • het terras moet passen binnen het bestemmingsplan.

  Hoe vraag ik een vergunning aan voor het gebruiken van geluidsapparatuur in mijn horecabedrijf?

  Om de vergunning aan te vragen, geeft u door:

  • waar u de apparatuur gebruikt
  • welke apparatuur u wilt gebruiken
  • waarom u de apparatuur nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u de apparatuur gebruikt

  Moet ik melden dat ik stop met mijn horecabedrijf?

  Ja, dat moet. Meld dit binnen 3 dagen bij de gemeente.

  Ik wil een horecabedrijf overnemen. Wat moet ik doen?

  Als u een horecabedrijf heeft, moet u veranderingen melden aan de gemeente. U meldt bijvoorbeeld dat u een horecabedrijf begint, overneemt, verplaatst of beëindigt. Dit moet u binnen drie dagen doen.

  U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel.

  De gemeente kan voorwaarden stellen in een te verlenen vergunning. Deze voorwaarden moet u nakomen.

  Heeft u voor uw horecabedrijf al een Drank- en Horecavergunning? U hoeft dan geen aparte melding te maken.

  Ik wil een terras bij mijn horecabedrijf. Mag dat?

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt en zichtbaar is vanaf de openbare weg.

  Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

  Welke vergunningen heb ik nodig als ik een horecabedrijf wil beginnen?

  Voor het starten van een horecabedrijf kunt u verschillende vergunningen nodig hebben. Zo moet u vaak een exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente.

  Wilt u alcohol verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

  Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u een terras heeft of een kansspelautomaat wilt plaatsen.

  Neem daarom contact op met de gemeente of eventueel de Kamer van Koophandel voor informatie over uw specifieke situatie.

  Heb ik een drank- en horecavergunning nodig?

  U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verkopen of schenken
  • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

  Mag ik in mijn horecabedrijf geluidsapparatuur gebruiken?

  Wanneer u in een horecabedrijf geluidsapparatuur wilt gebruiken, moet u een vergunning aanvragen. Daarin staan de voorwaarden en eisen waar u aan moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en omgeving.

  Ik heb alle vergunningen voor mijn bedrijf aangevraagd. Kan ik al contracten afsluiten met leveranciers?

  Wacht met het afsluiten van contracten totdat u alle vergunningen heeft gekregen. U kunt wel alvast kijken welke leveranciers er zijn.

  Ik krijg geen toestemming voor geluidsapparatuur in mijn horecabedrijf. Wat kan ik doen?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Moet ik voor mijn terras een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen?

  Vaak heeft u voor een terras geen omgevingsvergunning voor bouwen (de voormalige bouwvergunning) nodig. Als u het terras heeft onderheid, kan de gemeente dit zien als een bouwwerk. Dit speelt vooral bij grote terrassen. Dan vraagt u een omgevingsvergunning voor bouwen aan.

  Mag ik de vergunning voor mijn horecabedrijf overdragen aan iemand anders?

  Nee. De vergunning staat op uw naam. De nieuwe eigenaar van uw horecabedrijf moet een nieuwe vergunning aanvragen.

  Wanneer krijg ik te maken met Bibob?

  De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat vergunningen, subsidies of aanbestedingen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

  De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

  Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Bureau Bibob inschakelen. Zij kunnen de gemeente adviseren, of een extra onderzoek doen.

  Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.