Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Product informatie

  Inleiding

  Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten wijzigen of verwijderen? Geef dit door aan de gemeente waarin u woont.

  Omschrijving

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 

  Aanpak

  Als uw gegevens niet in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

  De voorwaarden voor het wijzigen of verwijderen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn: 

  • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
  • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of geslachtswijziging.
  • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond. 

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen.

  Meenemen

  Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

  • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
   • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

  Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

  • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarbij u staat ingeschreven.
  • Gaat het om een kind jonger dan 16 jaar? Dan doen de adoptieouders de aanvraag bij adoptie. Bij geslachtswijziging doen de ouders, voogden of verzorgers de aanvraag. Vanaf 16 jaar mag een kind dit zelf aanvragen.
  • Met uw aanvraag stuurt u mee:
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
   • bewijzen van de juiste gegevens
   • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

  Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

  Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl.

  Bezwaar en beroep

  Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Ik ben getrouwd in het buitenland, maar heb ik de verplichte documenten niet. Wat kan ik doen?

  Officiële gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het buitenland, zoals geboorte, huwelijk of overlijden moet u doorgeven bij de gemeente. U bent ook verplicht de officiële documenten van deze gebeurtenissen af te (laten) geven.

  Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierdoor zullen de gegevens alsnog worden opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Of u kiest voor de eed of de belofte, is afhankelijk van uw levensovertuiging. De gemeente controleert uw verklaring in andere registers als dit mogelijk is.

  Het is strafbaar om onder ede onjuiste informatie door te geven.

  Kan ik na adoptie gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten verwijderen?

  Een geadopteerd kind van 16 jaar of ouder kan zelf de aanvraag doen. Is het adoptiekind jonger dan 16 jaar, dan doen de adoptieouders de aanvraag.

  De biologische ouders kunnen na de adoptie ook zelf hun gegevens laten verwijderen.

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner

  Waar vraag ik een adresonderzoek aan?

  U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

  Hoe geef ik een wijziging of verwijdering van mijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) door?

  Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

  • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
   • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

  Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

  • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarbij u staat ingeschreven.
  • Gaat het om een kind jonger dan 16 jaar? Dan doen de adoptieouders de aanvraag bij adoptie. Bij geslachtswijziging doen de ouders, voogden of verzorgers de aanvraag. Vanaf 16 jaar mag een kind dit zelf aanvragen.
  • Met uw aanvraag stuurt u mee:
   • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
   • bewijzen van de juiste gegevens
   • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

  Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

  Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl.

  Hoe leg ik een verklaring over mijn persoonsgegevens af?

  Om de verklaring af te leggen, neemt u al uw persoonlijke officiële documenten mee.

  Kan ik na een geslachtsverandering gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten verwijderen?

  De persoon die een geslachtsverandering heeft ondergaan kan zelf de aanvraag doen als hij of zij 16 jaar of ouder is. Is degene jonger dan 16 jaar, dan kunnen de ouders, voogden of verzorgenden de aanvraag doen.

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner

  Kan ik mijn gegevens in de basisregistratie personen (BRP) laten wijzigen of verwijderen?

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner