Gemeentegrond gebruiken

Product informatie

  Omschrijving

  Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  De eerste aanvraag doet u bij het loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving. U moet dan eerst telefonisch een afspraak maken. 

  U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Kerkrade, afdeling Ruimtelijke Ordening.

  Meenemen

  Om toestemming aan te vragen om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
  • een beschrijving van wat u gaat doen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Vraag en antwoord

  Ik wil iets organiseren op gemeentegrond. Hoe lang duurt het voor de gemeente een beslissing neemt?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Ik wil gemeentegrond gaan gebruiken. Welke gegevens heeft de gemeente nodig?

  Om toestemming aan te vragen om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
  • een beschrijving van wat u gaat doen

  Ik wil gebruikmaken van grond van de gemeente, kan dat?

  Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

  Waar vraag ik toestemming aan voor het gebruik van gemeentegrond?

  Als er naast uw woning, tuin of perceel een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u dit stuk grond - als de gemeente wenst mee te werken - onder bepaalde voorwaarden kopen.

  De gemeentegrond wordt alleen verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het bestemmingsplan regelt het gebruik van de grond.

  De eerste aanvraag doet u bij het loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving. U moet dan eerst telefonisch een afspraak maken.

  U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Kerkrade, afdeling Ruimtelijke Ordening.