Individuele inkomenstoeslag

Product informatie

  Inleiding

  Personen die een inkomen hebben dat even hoog is als de bijstandsnorm moeten eigenlijk in staat zijn van dit inkomen alle vaste lasten te betalen, te leven en(!) een bedragje te reserveren voor onverwachte uitgaven. In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken. Vooral het reserveren voor onverwachte uitgaven blijkt niet altijd mogelijk, daarom is er de individuele inkomenstoeslag (IIT).

  De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen tot de pensioengerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van het inkomen.

  De individuele inkomenstoeslag is niet speciaal bedoeld voor bepaalde kosten. U mag zelf weten waaraan u de individuele inkomenstoeslag uitgeeft.

   

  Aanpak

  Om recht te hebben op individuele inkomenstoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent 21 jaar of ouder maar u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt,
  2. uw inkomen is langdurig laag (minstens 3 jaar), d.w.z. niet hoger dan de bijstandsnorm waar u recht op heeft,
  3. u heeft weinig of geen te hoog vermogen,
  4. u heb geen uitzicht op inkomensverbetering,
  5. in de 12 maanden voorafgaand uw verzoek om individuele inkomenstoeslag, heeft u geen langdurigheidstoeslag of inkomenstoeslag ontvangen.

   

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de IIT aan bij het Activerium Kerkrade.

  Meenemen

  Voor het aanvragen van de individuele inkomenstoeslag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs, hierop staat geen Burgerservicenummer vermeld),
  • een recent bankafschrift niet ouder dan 3 maanden,
  • een bewijs van uw vermogen,
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning,
  • Een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning.

  U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan op het Activerium. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan zijn enkele gegevens misschien al bij ons bekend. Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente voor meer informatie.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Activerium Kerkrade

  Marktstraat 6

  6461 CX Kerkrade

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  14 045

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Informatie