Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente gebruiken

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een industrie- of bedrijfsterrein wilt gebruiken, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij de uitgifte van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

  De gemeente vraagt u hoe u de grond wilt gebruiken. Hiermee wil de gemeente verkeerd gebruik van grond te voorkomen.

  Aanpak

  Als het gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, dan moet deze voldoen aan de algemene voorwaarden uitgifte bedrijfsterrein.

  Contact

  U neemt contact op met de gemeente Kerkrade, afdeling Stedelijke Ontwikkeling. De gemeente geeft het bedrijfsterrein uit.

  Bezwaar en beroep

  Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  19-09-2018

  Vraag en antwoord

  Ik ben het oneens met de afwijzing van mijn aanvraag voor een bedrijfsterrein, wat kan ik doen?

  Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

  Zijn er regels voor de uitgifte van bedrijfsterreinen?

  Als u een industrie- of bedrijfsterrein wilt gebruiken, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij de uitgifte van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

  De gemeente vraagt u hoe u de grond wilt gebruiken. Hiermee wil de gemeente verkeerd gebruik van grond te voorkomen.