Jongeren Ontmoetingsplek

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente richt speelruimtes in voor kinderen van alle leeftijden. Er zijn dus voor oudere kinderen speciale plekken en trapveldjes ingericht om te spelen of elkaar te ontmoeten. Dit zijn jongeren ontmoetingsplekken (JOPs). Ziet u jongeren op een kinderspeelplaats en veroorzaken ze overlast? Bijvoorbeeld door lawaai te maken of omdat ze op de stoep voetballen? Verwijs de jongeren dan door naar trapveldjes of andere jongeren ontmoetingsplekken.

  Aanpak

  U kunt alleen overlast melden als:

  • het speeltoestel door de gemeente is geplaatst
  • het gaat om een speelterrein van de gemeente

  Contact

  Bij overlast belt u de politie. De gemeente kan na een melding jeugd- en jongerenwerk inschakelen. U kunt de aanwezigheid van jeugd ook melden bij de gemeente. Dit kunt u via de website of telefonisch doen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  18-09-2018