Kabels en leidingen aanleggen

Product informatie

  Inleiding

  U wilt kabels en leidingen in de grond wilt aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

  Omschrijving

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

  Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster.

  Aanpak

  De voorwaarde voor het aanleggen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is:

  • volgens het bestemmingsplan is dit toegestaan, of
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  Een vergunning vraagt u aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Stedelijk Beheer.

  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
   • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
   • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Ik wil kabels en leidingen leggen in de grond. Mag dat?

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

  Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster.

  Ik wil in openbare grond kabels aanleggen of opruimen voor een communicatienetwerk. Mag dat?

  Als u in openbare grond kabels wilt aanleggen voor een openbaar communicatienetwerk voor telefonie, internet of televisie, dan meldt u dit eerst bij de gemeente. Dit doet u ook als u oude kabels wilt opruimen. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden als de gemeente heeft ingestemd met de plaats, het tijdstip en de manier van uitvoering van de werkzaamheden.