Kamperen in het wild

Product informatie

  Omschrijving

  Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u een camping beginnen of wilt u buiten een terrein kamperen? Vraag dan een vergunning of een vrijstelling aan. Als u wilt kamperen bij de boer moet de boer een ontheffing aanvragen.

  Aanpak

  De gemeente kan extra eisen stellen aan bijvoorbeeld de brandveiligheid, hygiëne en veiligheid.

  Kosten

  Het tarief voor het aanvragen van de ontheffing bedraagt € 21,25 (tarief 2013).

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt een ontheffing aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

  Meenemen

  Om een vergunning voor wildkamperen aan te vragen, geeft u door:

  • waarom u de vergunning aanvraagt
  • wanneer en hoe laat u de vergunning nodig heeft
  • waar u wilt wildkamperen
  • wat de naam van verantwoordelijke (instantie) is

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  15-05-2018