Kinderopvang starten

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

  Omschrijving

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureau
  • kinderdagverblijf

  De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

  Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

  U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

  Aanpak

  De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

  • de veiligheid en gezondheid
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
  • de opleiding van uw personeel
  • de inzet van stagiaires
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
  • de groepsgrootte
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven

  U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  Termijn

  De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

  Meenemen

  Zo start u een kinderopvang:

  Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

  Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

  Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Vraag en antwoord

  Ik wil een kinderopvangvoorziening beginnen. Wat moet ik doen?

  Zo start u een kinderopvang:

  Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

  Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

  Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

  Moet ik mij inschrijven in het personenregister kinderopvang?

  Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Onder andere:

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
  • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen

  Als u geregistreerd bent in het personenregister, wordt er dagelijks gecontroleerd of u strafbare feiten heeft gepleegd. Voor het inschrijven heeft u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

  Meer informatie over het personenregister kinderopvang leest u op de website van DUO.

  Aan welke kwaliteitseisen moet mijn kinderopvangvoorziening voldoen?

  De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

  • de veiligheid en gezondheid
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
  • de opleiding van uw personeel
  • de inzet van stagiaires
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
  • de groepsgrootte
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven

  U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

  Hoe registreer ik mijn kinderopvangvoorziening?

  Zo start u een kinderopvang:

  Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

  Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

  Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

  Ik ben in aanraking geweest met de politie. Mag ik nu in de kinderopvang blijven werken?

  Alle strafbare feiten die u pleegt, worden doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u een nieuwe VOG moet aanvragen. Krijgt u deze niet? Dan kunt u niet in de kinderopvang blijven werken.

  Lees meer over continue screening in de kinderopvang op de website van Justis.

  Is het verplicht om als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang te staan?

  Ja, dit is verplicht. Zonder deze registratie bent u niet officieel goedgekeurd. Het gevolg is dat de ouders van de kinderen die u opvangt niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

  Het gastouderbureau of kindercentrum waar u staat ingeschreven, regelt uw registratie bij de gemeente.