E-loket

U bent hier: Home » producten » klacht over de gemeente indienen

E-loket

Klacht over de gemeente indienen

Omschrijving

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente of door een bestuurder. U wordt bijvoorbeeld niet teruggebeld of het duurt te lang voor u een reactie krijgt op uw aanvraag. U kunt dan een klacht indienen.

Dit kunt u mondeling of schriftelijk doen.

Aanpak

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. In dat geval kunt u bezwaar indienen.

Meldingen over bijvoorbeeld losse stoeptegels of overhangend groen vallen niet onder de klachtenregeling. Deze meldingen kunt u doen via de meldingen openbare ruimte.

Termijn

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld kunt u de klacht doorleiden naar de klachtenkamer van de Centrale Bezwaarschriften- en Klachtencommissie. Deze klachtenkamer zal de klacht onderzoeken en – als dat nodig is – een hoorzitting houden. De personen die de klachtenkamer bemensen zijn onafhankelijk en op geen enkele wijze gebonden aan het gemeentebestuur. Omdat er een onafhankelijke klachtenkamer is kunt u niet terecht bij de Nationale ombudsman.

Contact

U dient uw klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Meenemen

Een schriftelijke klacht kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw klacht wordt vervolgens in principe in behandeling genomen door de directeur van de betreffende sector waar uw klacht op ziet. Deze kan eventueel een klachtenbehandelaar aanwijzen om uw klacht te behandelen. Uw klacht wordt onderzocht en u wordt in de gelegenheid gesteld uw klacht mondeling nader toe te lichten. Uiteindelijk krijgt u een schriftelijke beslissing op uw klacht.

Mondelinge klachten wordt in principe mondeling afgehandeld.

Meer informatie

Bijgewerkt

09-05-2017

Informatie

Vraag en antwoord