Klacht over de gemeente indienen

Product informatie

  Omschrijving

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente of door een bestuurder. U wordt bijvoorbeeld niet teruggebeld of het duurt te lang voor u een reactie krijgt op uw aanvraag. U kunt dan eerst uw klacht indienen bij de gemeente zelf. Komt u er samen met de gemeente niet uit dan kunt u de gemeentelijke ombudscommissie inschakelen.

  Aanpak

  U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. In dat geval kunt u bezwaar indienen.

  Meldingen over bijvoorbeeld losse stoeptegels of overhangend groen vallen niet onder de klachtenregeling. Deze meldingen kunt u doen via de meldingen openbare ruimte.

  Termijn

  Als u het niet eens bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld kunt u de klacht doorleiden naar de klachtenkamer van de Centrale Bezwaarschriften- en Klachtencommissie. Deze klachtenkamer zal de klacht onderzoeken en – als dat nodig is – een hoorzitting houden. De personen die de klachtenkamer bemensen zijn onafhankelijk en op geen enkele wijze gebonden aan het gemeentebestuur. Omdat er een onafhankelijke klachtenkamer is kunt u niet terecht bij de Nationale ombudsman.

  Contact

  U dient uw interne klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Als u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u de klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudscommissie. 

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  t.a.v. ombudscommissie Kerkrade

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Vraag en antwoord

  Waar kan ik een klacht over de gemeente indienen?

  U dient uw interne klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Als u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u de klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudscommissie.

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  t.a.v. ombudscommissie Kerkrade

  Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn klacht over een medewerker van de gemeente. Wat kan ik doen?

  Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar schriftelijk doorgeven aan de gemeentelijke ombudscommissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. De termijn van 1 jaar gaat in op de dag volgend op de datum van verzending van het klachtschrijven.

  De schriftelijke melding zal tenminste moeten bevatten:

  - uw naam, adres, woonplaats;

  - een dagtekening;

  - een omschrijving van de klacht;

  - de gronden waarom u het niet eens bent met de reactie van de klachtbehandelaar;

  - uw handtekening.

  Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?

  Bezwaar:

  U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van een gemeente. Bijvoorbeeld over het verlenen van een evenementenvergunning.

  Klacht

  U kunt een klacht indienen bij de gemeente als u het niet eens bent met de bestuurders of ambtenaren. Bijvoorbeeld als uw brief niet op tijd wordt beantwoord. Of als u vindt dat de gemeente u niet juist behandelt.