Klacht over de gemeente indienen

Product informatie

  Omschrijving

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente of door een bestuurder. U wordt bijvoorbeeld niet teruggebeld of het duurt te lang voor u een reactie krijgt op uw aanvraag. U kunt dan eerst uw klacht indienen bij de gemeente zelf. Komt u er samen met de gemeente niet uit dan kunt u de gemeentelijke ombudscommissie inschakelen.

  Aanpak

  U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. In dat geval kunt u bezwaar indienen.

  Meldingen over bijvoorbeeld losse stoeptegels of overhangend groen vallen niet onder de klachtenregeling. Deze meldingen kunt u doen via de meldingen openbare ruimte.

  Termijn

  Als u het niet eens bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld kunt u de klacht doorleiden naar de klachtenkamer van de Centrale Bezwaarschriften- en Klachtencommissie. Deze klachtenkamer zal de klacht onderzoeken en – als dat nodig is – een hoorzitting houden. De personen die de klachtenkamer bemensen zijn onafhankelijk en op geen enkele wijze gebonden aan het gemeentebestuur. Omdat er een onafhankelijke klachtenkamer is kunt u niet terecht bij de Nationale ombudsman.

  Contact

  U dient uw interne klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Als u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u de klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudscommissie. 

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  t.a.v. ombudscommissie Kerkrade

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Vraag en antwoord

  Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn klacht over een medewerker van de gemeente. Wat kan ik doen?

  Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar schriftelijk doorgeven aan de gemeentelijke ombudscommissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. De termijn van 1 jaar gaat in op de dag volgend op de datum van verzending van het klachtschrijven.

  De schriftelijke melding zal tenminste moeten bevatten:

  - uw naam, adres, woonplaats;

  - een dagtekening;

  - een omschrijving van de klacht;

  - de gronden waarom u het niet eens bent met de reactie van de klachtbehandelaar;

  - uw handtekening.

  Waar kan ik een klacht over de gemeente indienen?

  U dient uw interne klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Als u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u de klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudscommissie.

  Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  t.a.v. ombudscommissie Kerkrade

  Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?

  Bezwaar:

  U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van een gemeente. Bijvoorbeeld over het verlenen van een evenementenvergunning.

  Klacht

  U kunt een klacht indienen bij de gemeente als u het niet eens bent met de bestuurders of ambtenaren. Bijvoorbeeld als uw brief niet op tijd wordt beantwoord. Of als u vindt dat de gemeente u niet juist behandelt.