Klacht over openbare ruimte indienen

Product informatie

  Omschrijving

  Indien u van mening bent dat er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden. Hierbij kan het gaan om bijv. losliggende trottoirtegels; lichtmasten die niet werken; rattenoverlast; vandalisme in de openbare ruimte; zwerfvuil; enz.

  Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14045. U kunt uw melding ook online indienen via de daartoe bestemde formulieren (zie Direct regelen). De melding kan met en zonder gebruikmaking van digid worden ingediend. Indien u tijdens kantooruren een klacht/melding wilt doorgeven die naar uw oordeel niet kan wachten (bijv water in de kelder, gevaarlijk verkeerssituatie, bomen die op omvallen staan enz) dan zal het KCC u rechtstreeks doorverbinden met de betreffende afdeling.

  Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met het nummer van de politie (0900-8844). Gebruik dit nummer echter alleen in echte noodgevallen buiten kantooruren. De meldkamer van politie belt indien dit noodzakelijk is met de dienstdoende wachtdienstmedewerker van de gemeente. De wachtdienstmedewerker zal op zijn beurt actie ondernemen.

  U kunt ook een melding openbare ruimte doen via de "buitenbeter app". Meer informatie vindt u op de website van BuitenBeter (www.buitenbeter.nl).

  De gemeente zorgt voor het onderhoud van alle:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen, 
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes, 
  • speelplaatsen, 
  • stoplichten, 
  • verkeersborden en -tekens, 
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en 
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

   

  Wetgeving

  Contact

  U kunt uw melding openbare ruimte telefonisch via het Klant Contact Centrum doorgeven via telefoonnummer 14045. Daarnaast kunt u de melding ook online indienen via de daarvoor bestemde formulieren (zie Direct regelen). U kunt de melding zowel met als zonder DigID doorgeven. Indien u inwoner van Kerkrade bent, worden uw gegevens door gebruik te maken van DigID automatisch voor u ingevuld.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  18-09-2018

  Vraag en antwoord

  Ik zie afval met asbest op straat liggen. Wat moet ik doen?

  Als u asbest op straat of openbaar (groen-)gebied aantreft, kunt u dit melden bij de afdeling Milieu en Bouwen van de gemeente Kerkrade via nummer 14-045.

  Meld dit bij de gemeente.

  Kan ik suggesties geven over de inrichting van mijn woonomgeving?

  Ja, dat is mogelijk. Bijvoorbeeld als u bankjes of fietsenrekken bij u in de buurt wilt. Maar u kunt ook suggesties geven over hoe de infrastructuur beter kan, zoals wegen en fietspaden.

  Hoe geef ik een klacht door over straatverlichting?

  Geef het aan de gemeente door als u een klacht heeft over de straatverlichting. Bijvoorbeeld als een lantaarnpaal kapot is. Of de tijden waarop de verlichting aan of uit is.

  Het onderhoud van straatverlichting gebeurt volgens een vaste planning. Een probleem dat de (verkeers)veiligheid of de openbare orde in gevaar brengt, wordt wel meteen verholpen.