Klacht over openbare ruimte indienen

Product informatie

  Omschrijving

  Indien u van mening bent dat er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden. Hierbij kan het gaan om bijv. losliggende trottoirtegels; lichtmasten die niet werken; rattenoverlast; vandalisme in de openbare ruimte; zwerfvuil; enz.

  Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14045. U kunt uw melding ook online indienen via de daartoe bestemde formulieren (zie Direct regelen). De melding kan met en zonder gebruikmaking van digid worden ingediend. Indien u tijdens kantooruren een klacht/melding wilt doorgeven die naar uw oordeel niet kan wachten (bijv water in de kelder, gevaarlijk verkeerssituatie, bomen die op omvallen staan enz) dan zal het KCC u rechtstreeks doorverbinden met de betreffende afdeling.

  Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met het nummer van de politie (0900-8844). Gebruik dit nummer echter alleen in echte noodgevallen buiten kantooruren. De meldkamer van politie belt indien dit noodzakelijk is met de dienstdoende wachtdienstmedewerker van de gemeente. De wachtdienstmedewerker zal op zijn beurt actie ondernemen.

  U kunt ook een melding openbare ruimte doen via de "buitenbeter app". Meer informatie vindt u op de website van BuitenBeter (www.buitenbeter.nl).

  De gemeente zorgt voor het onderhoud van alle:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen, 
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes, 
  • speelplaatsen, 
  • stoplichten, 
  • verkeersborden en -tekens, 
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en 
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

   

  Wetgeving

  Contact

  U kunt uw melding openbare ruimte telefonisch via het Klant Contact Centrum doorgeven via telefoonnummer 14045. Daarnaast kunt u de melding ook online indienen via de daarvoor bestemde formulieren (zie Direct regelen). U kunt de melding zowel met als zonder DigID doorgeven. Indien u inwoner van Kerkrade bent, worden uw gegevens door gebruik te maken van DigID automatisch voor u ingevuld.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  03-04-2018

  Vraag en antwoord

  Waar doe ik een melding openbare ruimte?

  U kunt uw melding openbare ruimte telefonisch via het Klant Contact Centrum doorgeven via telefoonnummer 14045. Daarnaast kunt u de melding ook online indienen via de daarvoor bestemde formulieren (zie Direct regelen). U kunt de melding zowel met als zonder DigID doorgeven. Indien u inwoner van Kerkrade bent, worden uw gegevens door gebruik te maken van DigID automatisch voor u ingevuld.

  Er is een parkbankje bij mij in de buurt kapot, wat moet ik doen?

  U kunt uw melding openbare ruimte telefonisch via het Klant Contact Centrum doorgeven via telefoonnummer 14045. Daarnaast kunt u de melding ook online indienen via de daarvoor bestemde formulieren (zie Direct regelen). U kunt de melding zowel met als zonder DigID doorgeven. Indien u inwoner van Kerkrade bent, worden uw gegevens door gebruik te maken van DigID automatisch voor u ingevuld.

  Er liggen stoeptegels los bij mij in de straat, wat moet ik doen?

  Indien u van mening bent dat er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden. Hierbij kan het gaan om bijv. losliggende trottoirtegels; lichtmasten die niet werken; rattenoverlast; vandalisme in de openbare ruimte; zwerfvuil; enz.

  Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14045. U kunt uw melding ook online indienen via de daartoe bestemde formulieren (zie Direct regelen). De melding kan met en zonder gebruikmaking van digid worden ingediend. Indien u tijdens kantooruren een klacht/melding wilt doorgeven die naar uw oordeel niet kan wachten (bijv water in de kelder, gevaarlijk verkeerssituatie, bomen die op omvallen staan enz) dan zal het KCC u rechtstreeks doorverbinden met de betreffende afdeling.

  Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met het nummer van de politie (0900-8844). Gebruik dit nummer echter alleen in echte noodgevallen buiten kantooruren. De meldkamer van politie belt indien dit noodzakelijk is met de dienstdoende wachtdienstmedewerker van de gemeente. De wachtdienstmedewerker zal op zijn beurt actie ondernemen.

  U kunt ook een melding openbare ruimte doen via de "buitenbeter app". Meer informatie vindt u op de website van BuitenBeter (www.buitenbeter.nl).

  De gemeente zorgt voor het onderhoud van alle:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes,
  • speelplaatsen,
  • stoplichten,
  • verkeersborden en -tekens,
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

  Een lantaarnpaal in de straat is kapot, waar kan ik dit melden?

  Werkt de straatverlichting in uw omgeving niet of is deze beschadigd, dan kunt u dit rechtstreeks melden bij Ziut B.V. Dit bedrijf verricht voor de gemeente Kerkrade het onderhoud aan de openbare verlichting. Ziut verhelpt het defect in de regel binnen 10 werkdagen tenzij het een ondergrondse kabelstoring betreft. Deze wordt door Ziut doorgegeven aan Enexis. Herstel van dergelijke storingen nemen doorgaans meer tijd in beslag.

  Noteer het nummer (van boven naar beneden gelezen) dat op de betreffende lichtmast vermeld staat.

  Geef de straatnaam en het lichtmastnummer door aan Ziut via het telefoonnummer 088-94 50 850. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur (uitgezonderd feestdagen).

  Maak de melding zo compleet mogelijk door aan te geven wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld: lamp knippert, lamp brandt niet, meerdere lampen branden niet, armatuur hangt los, deurtje van mast is verwijderd of hangt los, lichtmast is aangereden etc.

  Buiten kantooruren hoort u op bovenstaand nummer een meldtekst waarin u wordt verzocht de eerstvolgende werkdag binnen kantooruren terug te bellen.

  Uw melding kunt u ook per e-mail verzenden via het e-mailadres: service.zuid@ziut.nl

  Ik zie afval met asbest op straat liggen. Wat moet ik doen?

  Als u asbest op straat of openbaar (groen-)gebied aantreft, kunt u dit melden bij de afdeling Milieu en Bouwen van de gemeente Kerkrade via nummer 14-045.

  U kunt uw melding openbare ruimte telefonisch via het Klant Contact Centrum doorgeven via telefoonnummer 14045. Daarnaast kunt u de melding ook online indienen via de daarvoor bestemde formulieren (zie Direct regelen). U kunt de melding zowel met als zonder DigID doorgeven. Indien u inwoner van Kerkrade bent, worden uw gegevens door gebruik te maken van DigID automatisch voor u ingevuld.

  Kan ik een klacht indienen over de verkeersdrempels die bij mij in de straat liggen?

  Indien u van mening bent dat er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden. Hierbij kan het gaan om bijv. losliggende trottoirtegels; lichtmasten die niet werken; rattenoverlast; vandalisme in de openbare ruimte; zwerfvuil; enz.

  Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14045. U kunt uw melding ook online indienen via de daartoe bestemde formulieren (zie Direct regelen). De melding kan met en zonder gebruikmaking van digid worden ingediend. Indien u tijdens kantooruren een klacht/melding wilt doorgeven die naar uw oordeel niet kan wachten (bijv water in de kelder, gevaarlijk verkeerssituatie, bomen die op omvallen staan enz) dan zal het KCC u rechtstreeks doorverbinden met de betreffende afdeling.

  Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met het nummer van de politie (0900-8844). Gebruik dit nummer echter alleen in echte noodgevallen buiten kantooruren. De meldkamer van politie belt indien dit noodzakelijk is met de dienstdoende wachtdienstmedewerker van de gemeente. De wachtdienstmedewerker zal op zijn beurt actie ondernemen.

  U kunt ook een melding openbare ruimte doen via de "buitenbeter app". Meer informatie vindt u op de website van BuitenBeter (www.buitenbeter.nl).

  De gemeente zorgt voor het onderhoud van alle:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes,
  • speelplaatsen,
  • stoplichten,
  • verkeersborden en -tekens,
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

  Waar dien ik een klacht in over het onderhoud van straten en stoepen van de gemeente?

  U kunt uw melding openbare ruimte telefonisch via het Klant Contact Centrum doorgeven via telefoonnummer 14045. Daarnaast kunt u de melding ook online indienen via de daarvoor bestemde formulieren (zie Direct regelen). U kunt de melding zowel met als zonder DigID doorgeven. Indien u inwoner van Kerkrade bent, worden uw gegevens door gebruik te maken van DigID automatisch voor u ingevuld.

  Kan ik suggesties geven over de inrichting van mijn woonomgeving?

  Ja, dat is mogelijk. Bijvoorbeeld als u bankjes of fietsenrekken bij u in de buurt wilt. Maar u kunt ook suggesties geven over hoe de infrastructuur beter kan.

  Indien u van mening bent dat er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden. Hierbij kan het gaan om bijv. losliggende trottoirtegels; lichtmasten die niet werken; rattenoverlast; vandalisme in de openbare ruimte; zwerfvuil; enz.

  Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14045. U kunt uw melding ook online indienen via de daartoe bestemde formulieren (zie Direct regelen). De melding kan met en zonder gebruikmaking van digid worden ingediend. Indien u tijdens kantooruren een klacht/melding wilt doorgeven die naar uw oordeel niet kan wachten (bijv water in de kelder, gevaarlijk verkeerssituatie, bomen die op omvallen staan enz) dan zal het KCC u rechtstreeks doorverbinden met de betreffende afdeling.

  Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met het nummer van de politie (0900-8844). Gebruik dit nummer echter alleen in echte noodgevallen buiten kantooruren. De meldkamer van politie belt indien dit noodzakelijk is met de dienstdoende wachtdienstmedewerker van de gemeente. De wachtdienstmedewerker zal op zijn beurt actie ondernemen.

  U kunt ook een melding openbare ruimte doen via de "buitenbeter app". Meer informatie vindt u op de website van BuitenBeter (www.buitenbeter.nl).

  De gemeente zorgt voor het onderhoud van alle:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes,
  • speelplaatsen,
  • stoplichten,
  • verkeersborden en -tekens,
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

  Waar kan ik een klacht indienen over zwerfafval in mijn straat?

  Geef bij de gemeente door dat u vuil op straat heeft gezien. De gemeente laat u weten of en wanneer zij het schoon laat maken. U kunt een klacht over de schoonmaakdienst ook bij de gemeente melden.