Loterij organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Bij een loterij kopen deelnemers loten om prijzen te winnen. Voor het organiseren van een loterij is een vergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit.

  Omschrijving

  Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt.

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

  Aanpak

  U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • Het doel van de actie van algemeen nut is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan besteed wordt.
  • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

  Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling die minimaal drie jaar bestaat of ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel.

  Kosten

  Het tarief voor het aanvragen van een vergunning voor een loterij bedraagt: € 38,75 (tarief 2015).

  Het tarief van een formulier voor melding te doen van bingo of kienen bedraagt: € 6,15 (tarief 2015).

  Termijn

  De gemeente Kerkrade reageert binnen 8 weken.

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U doet de aanvraag bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

  Meenemen

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een loterij:

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Kansspelautoriteit

  Postbus 298

  2501 CG Den Haag

  070 302 13 00

  info@kansspelautoriteit.nl

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Hoe vraag ik een loterijvergunning aan?

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een loterij:

  Wat kost een loterijvergunning?

  Het tarief voor het aanvragen van een vergunning voor een loterij bedraagt: € 38,75 (tarief 2015).

  Het tarief van een formulier voor melding te doen van bingo of kienen bedraagt: € 6,15 (tarief 2015).

  Ik wil een loterij organiseren ter promotie van mijn winkel. Mag dat?

  Ja, dat mag. U moet zich dan wel houden aan de voorwaarden van de Gedragscode promotionele kansspelen. U heeft geen vergunning nodig, maar u moet de loterij wel melden bij uw gemeente.

  Wanneer krijg ik een vergunning voor het organiseren van een loterij?

  U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • Het doel van de actie van algemeen nut is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan besteed wordt.
  • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

  Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling die minimaal drie jaar bestaat of ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel.