Maatschappelijke ondersteuning

Product informatie

  Omschrijving

  U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar een oplossing als u extra hulp nodig heeft vanwege ouderdom, ziekte of een beperking of wanneer de normale bestaansvoorzieningen niet of ontoereikend functioneren. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij wonen, huishouden of vervoer.

  Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel, begeleiding of hulp bij het huishouden. Hierbij kunt u vaak ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

  Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo of Participatiewet dient u zich eerst te melden bij de gemeente Kerkrade. Gebruik daarvoor het bijgevoegde meldingsformulier, nadat u de toelichting heeft gelezen.

  Voor meer informatie kunt u ook binnenlopen bij een van de wijkpunten.

  Contact

  Voor al uw vragen over de Wmo kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade, in de wijkpunten of bij de sociale wijkteams.

  Meenemen

  U levert bij uw aanvraag de volgende gegevens in:

  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • uw burgerservicenummer (sofinummer)
  • uw banknummer
  • het registratienummer van uw zorgverzekeraar
  • uw inkomensgegevens
  • gegevens over uw vermogen

  Daarnaast moet u de gemeente toestaan om uw medische gegevens op te vragen.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade

  Postbus Postbus 600

  6460 AP Kerkrade

  14 045