Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

  Omschrijving

  U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een paspoort of identiteitskaart is ook een reisdocument waarmee u naar andere landen kunt reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Rijksoverheid.nl.

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren.

  Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

  Aanpak

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlands paspoort en een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

  Kosten

  Een identiteitskaart kost: €51,05 (tarief 2018). Voor kinderen jonger dan 18 jaar kost de identiteitskaart €29,05 (Tarief 2018).

  Een paspoort kost: €65,30 (tarief 2018). Voor kinderen jonger dan achttien jaar kost het paspoort  € 52,00 (tarief 2018).  

  Wilt u met spoed een paspoort? Dan komt er € 47,55 bovenop de normale kosten (tarief 2018).

  Termijn

  Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart ophalen bij de gemeente.

  Duurt 5 werkdagen te lang? Vraag dan een reisdocument aan via de spoedprocedure. Als u het reisdocument vóór 15.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na 2 werkdagen klaar. U betaalt dan een toeslag.

  Is uw reisdocument vermist? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

  Heeft u het reisdocument nog sneller nodig? Misschien komt u in aanmerking voor een noodpaspoort van de Koninklijke Marechaussee. Meer informatie over het noodpaspoort vindt u op Defensie.nl

  Meenemen

  Let op: bij een aanvraag reisdocument dient ieder persoonlijk aanwezig te zijn. Tevens als u voor uw minderjarig kind een reisdocument aanvraagt, dient het kind bij de aanvraag aanwezig te zijn.

  Zo vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan:

  • U komt naar de gemeente.
  • U neemt al uw reisdocumenten mee, ook als deze verlopen zijn.
  • U neemt 1 kleurenpasfoto mee die voldoet aan de richtlijnen.
  • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

  Vanaf 12 jaar mogen kinderen zonder toestemming van een ouder een identiteitskaart aanvragen. Voor het aanvragen van een paspoort hebben kinderen tot 18 jaar toestemming van beide ouders nodig. Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden:

  • Een ouder of voogd gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
  • Neemt u geen ouder of voogd mee naar de gemeente? Dan moeten beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

  Is uw paspoort of identiteitsbewijs vermist of gestolen? Ga naar de gemeente om een nieuw reisdocument aan te vragen. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Moet het reisdocument van een overleden persoon ingeleverd worden?

  Als iemand overlijdt, is het paspoort of identiteitsbewijs niet meer geldig. U levert het reisdocument in bij de gemeente. Wilt u het reisdocument bewaren? Laat het paspoort of identiteitsbewijs dan ongeldig maken bij de gemeente.

  U krijgt geen oproep om het reisdocument in te leveren. De gemeente registreert het reisdocument na overlijden automatisch in het Basisregister Reisdocumenten. Hierdoor kan het reisdocument niet meer gebruikt worden.

  Ik heb een uitreisverbod. Mag ik een reisdocument aanvragen?

  Nee, u mag geen reisdocument aanvragen. U krijgt ook geen vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort. Heeft u nog een geldig reisdocument? Dan kunt u hier niet meer mee reizen.

  Wat als het opnemen van de vingerafdrukken moeilijk of onmogelijk is bij het aanvragen van een paspoort?

  Bij het aanvragen van een paspoort worden er minimaal 2 en maximaal 3 opnamen van een vinger gemaakt. De 2e opgenomen vingerafdruk controleert de 1e. Als deze controle niet lukt, wordt er een 3e opname gemaakt. Wanneer deze poging ook niet lukt, worden afdrukken van een andere vinger opgenomen. Voor elke opname legt u uw vinger opnieuw op de vingerafdruklezer.

  In sommige gevallen is het opnemen van vingerafdrukken moeilijk of onmogelijk door een medische beperking. Het kan gaan om een permanente of een tijdelijke beperking.

  Van een permanente beperking is sprake, als vaststaat dat de beperking gedurende de reguliere geldigheidsduur van het paspoort blijft bestaan. Met een tijdelijke beperking komt u in aanmerking voor een paspoort zonder vingerafdrukken dat 1 jaar geldig is.

  Met een permanente beperking kunt u een paspoort zonder vingerafdrukken krijgen met een geldigheid van 5 of 10 jaar (afhankelijk van uw leeftijd). De ambtenaar die de aanvraag van uw paspoort behandelt, kan bij twijfel een medische verklaring aan u vragen.

  Ik ben Moluks. Heb ik wel de Nederlandse nationaliteit?

  Mensen van Molukse afkomst hebben niet altijd de Nederlandse nationaliteit. Soms staat dit wel op het paspoort of identiteitskaart. U wordt wel als Nederlander behandeld. U mag echter niet stemmen bij provinciale, Tweede Kamer of Europese verkiezingen.

  Misschien heeft u een faciliteitenpaspoort. Dit is een speciaal paspoort voor personen van Molukse afkomst. In dit paspoort staat niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Er staat wel in dat u als Nederlander wordt behandeld. Ook dan heeft u geen Nederlandse nationaliteit en u mag niet stemmen. Er bestaat geen faciliteitenidentiteitskaart.

  Wilt u wel de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een nationalisatieprocedure starten bij de gemeente.

  U betaalt voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw geldige verblijfsdocument
  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
  • uw inburgeringsdiploma
  • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor

  Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

  Wat kost een paspoort of identiteitskaart?

  Een identiteitskaart kost: €51,05 (tarief 2018). Voor kinderen jonger dan 18 jaar kost de identiteitskaart €29,05 (Tarief 2018).

  Een paspoort kost: €65,30 (tarief 2018). Voor kinderen jonger dan achttien jaar kost het paspoort € 52,00 (tarief 2018).

  Wilt u met spoed een paspoort? Dan komt er € 47,55 bovenop de normale kosten (tarief 2018).

  Ik heb een nieuw reisdocument nodig, maar woon niet in Nederland. Waar vraag ik een reisdocument aan?

  Wanneer u als Nederlander woont in het buitenland kunt u in Kerkrade geen reisdocument aanvragen. U kunt in de gemeente Maastricht of Echt-Susteren een nieuw reisdocument aanvragen.

  Ook is het mogelijke om bij de Nederlandse Ambassade van het land waar u staat ingeschreven een nieuw reisdocument aan te vragen.