Standplaatsvergunning aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Het is niet toegestaan om een standplaats op of aan de openbare weg te zetten. Dit geldt ook voor een standplaats aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om producten aan te bieden en te verkopen. Als u een standplaats wilt innemen moet u hier een standplaatsvergunning voor aanvragen.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • alleen aangewezen locaties door gemeente;
  • het soort, doel en omvang van de activiteit;
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer; 
  • het bestemmingsplan; en 
  • het straatbeeld.

  Kosten

  De tarieven van een vergunning voor een standplaats zijn:

  Tijdvak  Tarief (2014)
  Geldig voor een tijdvak van maximaal een maand.  € 37,60
  Geldig voor een tijdvak langer dan een maand tot maximaal een kwartaal.  € 91,35
  Geldig voor een tijdvak langer dan een kwartaal tot maximaal een jaar.  € 182,70

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

  Meenemen

  U dient een aanvraag met toelichting in bij de gemeente Kerkrade.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  15-05-2018

  Informatie

  Vraag en antwoord

  Ik wil een ijskraam neerzetten, mag dat?

  Het is niet toegestaan om een standplaats op of aan de openbare weg te zetten. Dit geldt ook voor een standplaats aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om producten aan te bieden en te verkopen. Als u een standplaats wilt innemen moet u hier een standplaatsvergunning voor aanvragen.

  Welke voorwaarden zitten aan een standplaatsvergunning?

  De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • alleen aangewezen locaties door gemeente;
  • het soort, doel en omvang van de activiteit;
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer;
  • het bestemmingsplan; en
  • het straatbeeld.

  Wat kost een standplaatsvergunning?

  De tarieven van een vergunning voor een standplaats zijn:

  Tijdvak Tarief (2014)
  Geldig voor een tijdvak van maximaal een maand. € 37,60
  Geldig voor een tijdvak langer dan een maand tot maximaal een kwartaal. € 91,35
  Geldig voor een tijdvak langer dan een kwartaal tot maximaal een jaar. € 182,70

  Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een standplaatsvergunning wil aanvragen?

  U dient een aanvraag met toelichting in bij de gemeente Kerkrade.

  Ik wil een stand voor promotie plaatsen, mag dat?

  Het is niet toegestaan om een standplaats op of aan de openbare weg te zetten. Dit geldt ook voor een standplaats aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om producten aan te bieden en te verkopen. Als u een standplaats wilt innemen moet u hier een standplaatsvergunning voor aanvragen.

  Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een stand?

  Het is niet toegestaan om een standplaats op of aan de openbare weg te zetten. Dit geldt ook voor een standplaats aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om producten aan te bieden en te verkopen. Als u een standplaats wilt innemen moet u hier een standplaatsvergunning voor aanvragen.

  Waar vraag ik een standplaatsvergunning aan?

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.