Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Product informatie

  Inleiding

  Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

  Omschrijving

  Als u wilt trouwen in de gemeente Kerkrade, kunt u kiezen uit de volgende officiële locaties:

  •      De trouwzaal in het raadhuis van de gemeente Kerkrade        
  •      Balie stadskantoor    
  •      Botanische Tuin
  •      Continium
  •      GaiaZOO
  •      Kasteel Erenstein
  •      Laethof
  •      Parkstad Limburg stadion
  •      Schacht Nulland (Oude Schacht)
  •      Topfloor Cube design museum 

   

  Bovenstaande locaties, behalve het Raadhuis en de balie van het stadskantoor, zijn zgnd buitenlocaties, houdt u er rekening mee, dat deze locaties, naast de legeskosten van de gemeente, kosten in rekening brengen voor de huwelijksceremonie. Neem voor informatie over de kosten contact op met de diverse locaties.

  Reserveer uw trouwdag online

  Wilt u trouwen in Kerkrade? In onze huwelijksApp ziet u in een oogopslag of de gewenste locatie op uw trouwdag nog beschikbaar is. En als u dat wilt, kunt u deze dag hier ook direct reserveren. U heeft hiervoor wel DigiD nodig en van uw getuigen kopieën (voor- en achterkant) van de identiteitsbewijzen.

  Indien u liever persoonlijk de melding van een voornemen van huwelijk bij de afdeling burgerlijke stand wenst te doen, kunt u via telefoonnummer 14 045 een afspraak maken bij de afdeling burgerlijke stand.

  Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u helaas geen gebruik maken van de huwelijksApp. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 045.

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

  Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Bij trouwen geeft u een ja-woord. Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Een ja-woord is dan niet verplicht, maar kan wel.

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

  In de gemeente Kerkrade kunt u op dinsdag om 9.30 uur en om 10.00 uur gratis trouwen. U of uw partner moet in Kerkrade wonen.

  Aanpak

  De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet met iemand anders getrouwd.
  • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
  • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

  Kosten

  De kosten van een huwelijksvoltrekking, een registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn in Kerkrade als volgt.

  In het Raadhuis:

  • Maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 15.45 uur: € 194,00
  • Vrijdag tussen 9.00 uur en 15.45 uur: € 250,00
  • Zaterdag tussen 11.00 uur en 15.30 uur: € 567,00
  • Dinsdag om 9.30 uur en om 10.00 uur kunt u gratis trouwen

  Bijzondere locaties:(Deze leges zijn exclusief huur- en overige kosten van de bijzondere trouwlocatie)

  • Maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 15.45 uur: € 375,00
  • Vrijdag tussen 9.00 uur en 15.45 uur: € 434,00
  • Zaterdag tussen 11.00 uur en 15.30 uur: € 567,00

  Wanneer u aan het loket wilt trouwen, zonder ceremonie: € 43,00

  Omzetting partnerschap naar huwelijk aan het loket € 43,00

  Als u zelf geen getuigen heeft meegenomen, krijgt u getuigen van de gemeente. Dit kost € 32,00 per getuige.

  Trouwboekje of partnerschapsboekje: (dat is exclusief de legeskosten a € 13,20 voor het uittreksel om het boekje compleet te maken).

  • Standaard uitvoering: € 33,00
  • Luxe uitvoering: € 48,00

  (tarieven 2018)

  Contact

   

  Samen met de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand die uw huwelijk sluit, kunt u de ceremonie doornemen. Als u een voorkeur heeft voor een buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand kunt u dit doorgeven bij de huwelijksaangifte.

  Meenemen

  U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

  Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

  • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Wij willen graag trouwen op een zelfgekozen trouwlocatie. Kan dat?

  U kunt in de gemeente Kerkrade alleen trouwen op de aangewezen locaties:

  De gemeente Kerkrade telt 10 bijzondere trouwlocaties met diverse mogelijkheden en faciliteiten.

  • De trouwzaal in het raadhuis van de gemeente Kerkrade
  • Balie stadskantoor
  • Botanische Tuin
  • Continium
  • GaiaZOO
  • Kasteel Erenstein
  • Laethof
  • Parkstad Limburg stadion
  • Schacht Nulland (Oude Schacht)
  • Topfloor Cube design museum

  Wat zijn de voorwaarden om met elkaar te mogen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan?

  Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt.

  De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet met iemand anders getrouwd.
  • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
  • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

  Kan een bekende, bijvoorbeeld een vriend of familielid, ons trouwen?

  Ja, dat is mogelijk. Uw bekende wordt dan voor 1 dag beëdigd als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs). Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

  Zo moet deze persoon meerderjarig zijn, reeds benoemd en beëdigd zijn als ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder moet deze persoon nog in dienst zijn bij een gemeente als ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en goed de Nederlandse taal spreken en verstaan.

  Als u voor een bekende kiest, moet u een formeel verzoek doen bij de gemeente. Hierin staat:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres.

  Ook moet u informatie geven over de persoon die is gevraagd als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. U vermeldt:

  • de geboortedatum;
  • het adres;
  • het telefoonnummer;
  • het e-mailadres.

  Er zal op tijd een afspraak met het bruidspaar en de babs worden gemaakt.

  Wat is een geregistreerd partnerschap?

  Het geregistreerd partnerschap is in veel opzichten gelijkwaardig aan het burgerlijk huwelijk. Het zijn allebei wettelijk geregelde samenlevingsvormen. Bij een geregistreerd partnerschap hoeft u elkaar niet het ja-woord te geven. Het mag wel. Bij het huwelijk is dit verplicht.

  Als u getrouwd bent en wilt scheiden, moet u naar de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit zonder rechter als u geen minderjarige kinderen heeft.

  Krijg ik een trouwboekje als ik een geregistreerd partnerschap aanga?

  U kunt een partnerschapsboekje aanvragen bij de gemeente.

  Kan ik mijn geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk?

  Ja, u kunt een geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

  Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

  U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

  Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

  Kan ik in de gemeente Kerkrade gratis trouwen?

  Het is mogelijk om in de gemeente gratis te trouwen. Er zijn dan minder mogelijkheden. In de gemeente Kerkrade kunt u op dinsdag om 9.30 uur en om 10.00 uur gratis trouwen.

  U of uw partner moet in Kerkrade wonen.

  Wij willen trouwen in het buitenland. Moeten we daar iets voor regelen?

  U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

  Woont u in het buitenland en wilt u daar trouwen? Uw laatste woongemeente in Nederland kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

  Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welk precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.

  Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.

  Wij willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Wat moeten we doen?

  U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

  Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

  • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.