Uitstalling plaatsen bij een winkel

Product informatie

  Omschrijving

  Ondernemers kunnen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. U moet hiervoor toestemming vragen bij de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

  Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

  Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

  Aanpak

  Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer. 
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan. 
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen.

  Kosten

  Het tarief voor het aanvragen van een vergunning voor het exploiteren van een uitstalling bedraagt € 83,15 (tarief 2015).

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

  Meenemen

  Om toestemming voor een uitstalling te vragen, geeft u door:

  • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
  • welk soort uitstalling het is
  • hoe groot de uitstalling is
  • waar u de uitstalling wilt plaatsen
  • wanneer en hoe laat u de uitstalling wilt plaatsen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  09-08-2017

  Informatie

  Vraag en antwoord

  Heb ik een vergunning nodig voor een uitstalling bij mijn winkel?

  Ondernemers kunnen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. U moet hiervoor toestemming vragen bij de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

  Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

  Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

  Waar vraag ik toestemming voor het plaatsen van een uitstalling bij mijn winkel?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.