Vergoeding aanvragen na planschade

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. Hierdoor kunt u schade lijden. Dit is planschade.

  Een voorbeeld: Een mooi weiland voor uw huis moet plaats maken voor een snelweg. Hierdoor daalt de waarde van uw huis. Een ander voorbeeld: uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. Hierdoor loopt u inkomen mis.

  Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming. Ook voor landelijke projecten ('rijksprojecten') bestaat een tegemoetkoming. Dit soort projecten van nationaal belang zijn projecten die op het grondgebied van meerdere gemeenten en provincies spelen. Een nieuwe snelweg bijvoorbeeld. U krijgt geen tegemoetkoming van planschade, als het op een andere manier al is gecompenseerd.

  Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, blijft voor rekening van de aanvrager. Bij inkomensderving en bij vermindering van de waarde van een onroerende zaak in beide gevallen 2% (artikel 6.2 WRO).

  Aanpak

  De voorwaarden voor de tegemoetkoming van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen). 
  • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan. 
  • Van de indiener van de aanvraag heffen burgemeester en wethouders een recht ad € 300,-- (artikel 6.4 WRO).

  Kosten

  U betaalt 300 euro vooruit. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. U krijgt het bedrag terug, als uw aanvraag wordt toegewezen.

  Termijn

  Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.

  Contact

  U vraagt de tegemoetkoming in planschade aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Stedelijke Ontwikkeling. 

  Meenemen

  Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag voor een tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening), kunt u een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders.  Er volgt dan een hoorzitting bij de Centrale bezwaarschriften- en -klachtencommissie van de gemeente Kerkrade. Vervolgens stelt de commissie een advies op dat aan het College wordt voorgelegd. Afhankelijk van het advies blijft het genomen besluit in stand of wordt een ander besluit genomen.

  Adressen

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Welke schade kan ik krijgen door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan?

  Er zijn verschillende situaties waarin u schade kunt lijden door nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen. Ook door een omgevingsvergunning waarmee afgeweken mag worden van een bestemmingsplan kunt u schade krijgen.

  Een paar voorbeelden van deze schade zijn:

  • De gemeente legt achter uw huis een weg aan. Hierdoor heeft u geluidsoverlast en wordt uw huis minder waard.
  • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk. De waarde van uw huis is lager geworden.
  • Naast uw huis komt een fabriek die stankoverlast geeft. Uw huis wordt daardoor minder waard.
  • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. Daardoor loopt u inkomsten mis.
  • Het terras bij uw café heeft door nieuwbouw geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

  Ik heb schade door een nieuwe snelweg dicht bij mijn huis. Waar kan ik een vergoeding voor schade aanvragen?

  Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg van snelwegen. Als u schade heeft door de aanleg van een snelweg en u kunt dit ook aantonen, vraagt u bij Rijkswaterstaat om een vergoeding voor deze schade.

  Ik heb schade vanwege de bouw van een grote nieuwbouwwijk. Waar vraag ik vergoeding hiervoor aan?

  Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening

  Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor de schade door een nieuw bestemmingsplan?

  De voorwaarden voor de tegemoetkoming van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen).
  • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan.
  • Van de indiener van de aanvraag heffen burgemeester en wethouders een recht ad € 300,-- (artikel 6.4 WRO).

  Wat kost het om een vergoeding voor de schade door een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen?

  Op grond van het bepaalde in artikel 6.4 Wet ruimtelijke ordening is de aanvrager van een tegemoetkoming in planschade verplicht om een recht ad € 300,-- te betalen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt dit bedrag teruggestort.

  U betaalt 300 euro vooruit. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. U krijgt het bedrag terug, als uw aanvraag wordt toegewezen.

  Ik wil een vergoeding aanvragen voor de schade door een nieuw bestemmingsplan. Wat moet ik meenemen?

  U hoeft niets mee te nemen. Een verzoek dienst schriftelijk te geschieden.

  Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening