Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen hebt. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

  Omschrijving

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

  Aanpak

  U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op de website van Justis.

  Kosten

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost: € 41,35 (tarief 2018)

  De elektronische Verklaring omtrent het gedrag is goedkoper: € 24,55 (tarief 2016). Dit kan via www.justis.nl.

  Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? Het ministerie is bezig met een proef voor het afgeven van een gratis VOG aan vrijwilligers. Het gaat tijdens deze proef om vrijwilligers bij:

  • bonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF,
  • Scouting Nederland, of
  • kindervakantieorganisaties die zijn aangesloten bij Steunpunt Kindervakanties. 

  Termijn

  Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

  Meenemen

  Bij uw aanvraag heeft u nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs; en
  • een ingevuld aanvraagformulier

  Is het niet mogelijk in persoon de aanvraag te doen, dan mag u ook iemand machtigen.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

  Adressen

  Justis, afdeling COVOG

  Postbus 16115

  2500 BC Den Haag

  frontdesk.justis@minvenj.nl

  Gemeente Kerkrade, stadskantoor

  Markt 33

  6461 EC Kerkrade

  Postbus

  14 045

  (045) 567 63 95

  gemeentehuis@kerkrade.nl

  Vraag en antwoord

  Ik heb een VOG nodig, maar ik woon in het buitenland. Hoe kan ik een VOG aanvragen?

  Staat u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan doet u de aanvraag bij Justis. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

  Ik ben vrijwilliger en heb een VOG nodig. Is de VOG dan gratis?

  In sommige gevallen kunt u gratis een VOG aanvragen. De VOG is gratis als u als vrijwilliger:

  • met kinderen werkt
  • met mensen met een verstandelijke beperking werkt
  • werkt bij een sportvereniging waarvan de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

  Kijk op de website Gratis VOG voor meer informatie.

  Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

  Moet ik mij inschrijven in het personenregister kinderopvang?

  Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Onder andere:

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
  • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen

  Als u geregistreerd bent in het personenregister, wordt er dagelijks gecontroleerd of u strafbare feiten heeft gepleegd. Voor het inschrijven heeft u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

  Meer informatie over het personenregister kinderopvang leest u op de website van DUO.

  Ik heb een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd. Wat is de status van mijn aanvraag?

  Neem contact op met Justis. Houd uw aanvraagnummer bij de hand. Dit staat op het aanvraagformulier.

  Wanneer kan ik een Verklaring omtrent het gedrag krijgen?

  U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op de website van Justis.

  Kan iemand anders een Verklaring Omtrent het Gedrag voor mij aanvragen?

  U kunt iemand machtigen om namens u een VOG aan te vragen. Deze persoon heeft een machtiging nodig met daarop:

  • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een kopie van zijn/haar eigen geldige identiteitsbewijs

  Hoe snel krijg ik een Verklaring omtrent het gedrag?

  Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

  Wat kost een verklaring omtrent het gedrag?

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost: € 41,35 (tarief 2018)

  De elektronische Verklaring omtrent het gedrag is goedkoper: € 24,55 (tarief 2016). Dit kan via www.justis.nl.

  Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? Het ministerie is bezig met een proef voor het afgeven van een gratis VOG aan vrijwilligers. Het gaat tijdens deze proef om vrijwilligers bij:

  • bonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF,
  • Scouting Nederland, of
  • kindervakantieorganisaties die zijn aangesloten bij Steunpunt Kindervakanties. 

  Ik ben in aanraking geweest met de politie. Mag ik nu in de kinderopvang blijven werken?

  Alle strafbare feiten die u pleegt, worden doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u een nieuwe VOG moet aanvragen. Krijgt u deze niet? Dan kunt u niet in de kinderopvang blijven werken.

  Lees meer over continue screening in de kinderopvang op de website van Justis.