Aan wie geeft de gemeente mijn verhuizing door?

Instellingen hebben voor hun publieke taak of de uitvoering van wettelijke regelingen vaak persoonsgegevens nodig. Zij moeten voor deze gegevens de basisregistratie personen (BRP) gebruiken.

Deze instellingen noemen we "afnemers" van gegevens uit de BRP. De instellingenwaarbij u bekend bent, krijgen automatisch bericht van wijzigingen van uw persoonsgegevenszoals onder andere een verhuizing. Dit is geregeld in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

Voorbeelden van afnemers zijn:

Overheidsinstellingen

• Belastingdienst

• Rijksdienst voor het Wegverkeer

• UWV Werkbedrijf

• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

• Sociale Verzekeringsbank (SVB)

• Provincies

• Waterschappen

• Gemeenten

Andere instellingen

• Pensioenfondsen

• Ziektekostenverzekeraars

• Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars (wet WIA)

• Spaarfondsen

• Geneeskundige diensten (GGD's)

• Entadministratie

• Centra voor bevolkingsonderzoek

Is er een overzicht van alle afnemers?

Een overzicht van alle afnemers vindt u op:

http://bprbzk.nl/BRP/Informatiebank/Procedures/Landelijke_tabellen/Zoekpagina_tabel_35_autorisatietabelregel

Weet de gemeente bij welke afnemers ik bekend ben?

De gemeente weet niet bij welke afnemers u bekend bent. Dit wordt bijgehouden in een landelijkeregistratie: de BRP-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V).Dit is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente stuurt bericht van uw verhuizing naar de GBA-V. Daarna stuurt de GBA-V bericht aan de afnemers die wijzigingen van uw gegevens automatisch mogen ontvangen.

Toelichting

Als u een uitkering van de gemeente Kerkrade ontvangt moet u uw verhuizing ook doorgeven aan de afdeling Maatschappelijke Zorg. U gebruikt hiervoor het meldingsformulier van Maatschappelijke Zorg. U kunt dit formulier afhalen bij de balie van het Activerium.