De gemeente heeft mijn aanvraag van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) geweigerd. Wat kan ik doen?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.