De gemeente heeft mijn aanvraag voor een voorschot van de bijstandsuitkering afgewezen, wat moet ik doen?

Het is belangrijk om te weten waarom de aanvraag voor een voorschot is afgewezen. Dit kunt u lezen in de beschikking die u van het college heeft ontvangen. Is uw voorschot afgewezen omdat er duidelijk geen recht is op algemene bijstand? Of omdat u onvoldoende medewerkring verleent? Dan kunt u geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Indien het voorschot noodzakelijk voor u is, kunt u de provincie vragen een uitspraak te doen. De provincie kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verstrekken. Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.