De gemeente heeft mijn aanvraag voor leerlingenvervoer afgewezen, wat kan ik doen?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bezwaarschriften dienen ingediend te worden bij:

Gemeenter Kerkrade

t.a.v. de secretaris van de Centrale Bezwaarschriftencommissie

Postbus 600

6460 AP Kerkrade