De gemeente registreert mijn persoonsgegevens. Heb ik altijd het recht om een verzoek hierover in te dienen bij de gemeente?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u beperkte of zelfs geen rechten. Dit kan alleen op basis van een wettelijke verplichting.

Zo kunt u bijvoorbeeld de gemeente niet vragen om uw aanslag van gemeentelijke belastingen te ‘vergeten’ met een beroep op vergetelheid. U houdt dan natuurlijk nog altijd de plicht om de aanslag te betalen.

Ook kunt u niet vragen om een oud krantenbericht over u te laten verwijderen uit het gemeentearchief. Het recht op vrije meningsuiting staat dit niet toe.

In ieder geval kunnen uw rechten beperkt zijn als 1 van de volgende wetten van toepassing is: