De moeder van mijn kind is geen Nederlandse. Kan ons kind wel de Nederlandse nationaliteit krijgen?

Als de biologische moeder geen Nederlandse is en de vader of vrouwelijke partner wel, kan de erkenning gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind:

  • Erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit.
  • Erkent u het kind na het zevende jaar? U moet binnen 1 jaar na de erkenning uw biologische ouderschap aantonen. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek. Dit onderzoek moet u laten doen door een laboratorium dat aan de wettelijke eisen voldoet.
  • Heeft u geen DNA-bewijs? En wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal 3 jaar hebben opgevoed.