De muren van mijn gebouw zijn vies. Mag ik ze zelf schoonmaken?

Ja, dat mag.

Van gebouwen, bruggen of viaducten moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u er een melding over doen.

Werkt u vlakbij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terecht komen. Kunt u dit niet voorkomen, dan heeft u misschien een watervergunning nodig. U kunt de online check doen als u dit niet zeker weet.

U hoeft geen melding te doen bij schoonmaakwerk dat vaak terugkomt. Bijvoorbeeld ramen lappen.