De overleden persoon woonde niet in de gemeente waar de persoon overleden is. Moet ik het overlijden ook aan die gemeente doorgeven?

Nee. De gemeente waarin de persoon overleden is zet dit in de basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het automatisch doorgegeven aan de gemeente waar de persoon woonde.