Er is een ongewoon voorval in mijn bedrijf geweest. Hoe meld ik dit?

Binnen de gemeente Kerkrade bent u als ondernemer verantwoordelijk voor het melden van ongewone voorvallen.

Een ongewoon voorval is elke gebeurtenis (ongeacht de oorzaak) die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten, waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan voor het milieu. Dat kunnen zowel brand, explosies, storingen in het productieproces zijn als storingen in de voorzieningen van de inrichting. Ook ongelukken en calamiteiten kunnen daaronder vallen.

Ieder ongewoon voorval moet u binnen een half uur melden bij de gemeente, omdat de overheid verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde woonomgeving. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de gemeente direct actie ondernemen.

Zo meldt u het ongewone voorval:

 • U neemt zo snel mogelijk contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • de oorzaak en omstandigheden van het voorval
  • welke stoffen er zijn vrijgekomen
  • gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen te kunnen beoordelen
  • maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
  • maatregelen om herhaling van het voorval te voorkomen