Geeft de gemeente een bijdrage voor sociaal-cultureel werk?