Heb ik als alleenstaande ouder ook sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering heb?

Als alleenstaande ouder is de sollicitatieplicht ook op u van toepassing. Voor alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een kind tot 5 jaar bestaat er de mogelijkheid om op verzoek te worden ontheven van de arbeidsplicht. Deze ontheffing is tijdelijk en wordt slechts eenmalig verleend met een ontheffing van maximum 5 jaar of totdat het jongste kind 5 jaar is geworden.

Onlosmakelijk verbonden met de ontheffing van de arbeidsplicht is de scholingsplicht. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

U krijgt geen ontheffing voor de arbeidsplicht als u de re-integratieplicht niet nakomt. De re-integratieplicht geldt voor iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, u kunt hiervoor geen ontheffing aanvragen. De re-integratieplicht houdt in dat u:

  • gebruik maakt van een door het college aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen sociale activering;
  • meewerkt aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;
  • meewerkt aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak.

De sollicitatieplicht is onderdeel van de arbeidsplicht en betekent dat u verplicht bent om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden en te behouden. Met het begrip ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ wordt arbeid bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Prostitutie is bijvoorbeeld geen algemeen geaccepteerde arbeid.