Hebben prijsschommelingen op de woningmarkt direct effect op de WOZ-waarde van mijn huis?

Nee, niet meteen. Prijsschommelingen op de woningmarkt hebben geen invloed op de WOZ-waarde tijdens het lopende belastingjaar. De waarde die op de peildatum is getaxeerd, staat namelijk vast.

Tijdens de volgende waardebepalingen kan de gemeente wel rekening houden met een veranderde prijs.