Heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering?

Ja, de gemeente Kerkrade heeft een collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een lager inkomen.

Toelichting

Alleen personen met een inkomen van 110% van de bijstandsnorm tot 130% van het wettelijk minimum(jeugd)loon hebben recht op deelname aan deze verzekering.

Deelnemers met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm, die vanaf 1 januari van een jaar aan de collectieve ziektekostenverzekering deelnemen EN die de verschuldigde premie steeds betalen, ontvangen € 10 per volwassen deelnemer per maand van de gemeente.