Het glas van de abri (bushokje) bij mij in de straat is vernield. Waar kan ik dit melden?

Op iedere Abri staat het telefoonnummer van Reclame Bureau Limburg (Rbl) in Voerendaal (045-5752929). Bij melden is het ook van belang om het nummer van het bushokje te noemen.

Indien u van mening bent dat er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden. Hierbij kan het gaan om bijv. losliggende trottoirtegels; lichtmasten die niet werken; rattenoverlast; vandalisme in de openbare ruimte; zwerfvuil; enz.

Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14045. U kunt uw melding ook online indienen via de daartoe bestemde formulieren (zie Direct regelen). De melding kan met en zonder gebruikmaking van digid worden ingediend. Indien u tijdens kantooruren een klacht/melding wilt doorgeven die naar uw oordeel niet kan wachten (bijv water in de kelder, gevaarlijk verkeerssituatie, bomen die op omvallen staan enz) dan zal het KCC u rechtstreeks doorverbinden met de betreffende afdeling.

Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met het nummer van de politie (0900-8844). Gebruik dit nummer echter alleen in echte noodgevallen buiten kantooruren. De meldkamer van politie belt indien dit noodzakelijk is met de dienstdoende wachtdienstmedewerker van de gemeente. De wachtdienstmedewerker zal op zijn beurt actie ondernemen.

U kunt ook een melding openbare ruimte doen via de "buitenbeter app". Meer informatie vindt u op de website van BuitenBeter (www.buitenbeter.nl).

De gemeente zorgt voor het onderhoud van alle:

  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • pleinen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • viaducten en rotondes,
  • speelplaatsen,
  • stoplichten,
  • verkeersborden en -tekens,
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.