Het wordt steeds lastiger om zelfstandig thuis te wonen. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met de gemeente.

De thuiszorg in de vorm van hulp in de huishouding kunt u via bij de gemeente aanvragen. Dit komt omdat hulp in de huishouding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt. Thuiszorg in de vorm van verpleging of verzorging valt onder de ziektekostenverzekeraars. Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ.

Toelichting

Eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden dient u een eigen bijdrage te betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Het CAK stuurt u daarover dan een brief met daarbij een nota waarmee u de eigen bijdrage kunt betalen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK http://www.hetcak.nl. Op deze website kunt u zelf een berekening maken van de hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage. Het CAK is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0800-1925