Hoe dien ik een klacht in over overlast van verkeer in mijn wijk?

Om uw klachten en/of suggesties goed in beeld te kunnen brengen, hebben wij een formulier ontwikkeld waarop u uw klachten en/of suggesties op gebied van verkeersveiligheid kunt noteren.

Het formulier is te vinden via de website van de gemeente Kerkrade onder Veilig Verkeer in Kerkrade.

Het formulier kan dititaal ingevuld en met een druk op de knop verstuurd worden naar de gemeente Kerkrade. Echter u kunt het formulier ook downloaden om het dan verder met de pen in te vullen en vervolgens per post naar de gemeente Kerkrade te sturen.

Na ontvangst zal uw klacht/suggestie in behandeling worden genomen door een speciaal hiervoor geformeerde WerkGroep Verkeer. In deze ambtelijke werkgroep zijn, naast de voorzitter, secretaris, jurist en technicus (allen ambtenaren) ook de politie en de brandweer vertegenwoordigd. Dit om een zo breed mogelijke kijk op de zaak te kunnen verkrijgen. De WerkGroep Verkeer komt één keer per vijf weken bij elkaar en geeft advies omtrent het al dan niet nemen van verkeersmaatregelen (al dan niet gecombineerd met verkeersbesluiten).