Hoe dien ik een zienswijze in tegen de verkoop van cultuurgoed door de gemeente? Welke gegevens moet ik doorgeven?

U dient uw zienswijze binnen in bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking.

Om een zienswijze in te dienen, geeft u door:

  • wat de datum van de bekendmaking is
  • om welk object of welke verzameling het gaat
  • waarom het object of de verzameling belangrijk is voor het Nederlandse cultuurbezit

Ziet de gemeente het belang in, dan vraagt zij advies aan een onafhankelijke commissie. Adviseert ook de commissie dat het belang bestaat? Dan geeft de gemeente dat door aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit doet de gemeente uiterlijk 13 weken voor de verkoop.