Hoe dien ik mijn zienswijze in?

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres,
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (u kunt bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp bijvoegen of het dossiernummer opschrijven),
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerp; dit betreft de motivering van uw zienswijze,
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening,
  • de datum waarop u de zienswijze schreef, en
  • uw handtekening.

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak een afspraak met de gemeente.