Hoe hoog mag een erfafscheiding zijn en waar moet rekening mee worden gehouden ?

Deze vraag is niet zonder meer te beantwoorden. Een en ander is namelijk afhankelijk van waar je de erfafscheiding gaat plaatsen

Vraag 1: gaat het om het plaatsen van een vergunningvrije erfafscheiding?

Dan is het antwoord op deze vraag te vinden via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Vraag 2: gaat het om een vergunningplichtige erfafscheiding dan zal in het bestemmingsplan gekeken moeten worden.

Vraag 3: is er strijdigheid met het bestemmingspan qua hoogte dan moet de vraag beantwoord worden of het college genegen is van het bestemmingsplan af te wijken.