Hoe kan ik een kopie van een document laten waarmerken?

Neem het document mee dat u wilt laten waarmerken.