Hoe meld ik het gebruik van gevaarlijke stoffen in mijn bedrijf?

De kennisgeving en het veiligheidsrapport dient u in bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de overheidsinstantie van wie het bedrijf de omgevingsvergunning voor het milieu heeft gekregen. Dit is meestal de gemeente of de provincie.

De gemeente of provincie informeert u over eventuele veranderingen en invloeden van buitenaf.