Hoe snel beslist de gemeente over mijn aanvraag om feestverlichting op te hangen?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.