Hoe snel krijg ik de IOAW-uitkering?

De gemeente neemt binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit. Wanneer het besluit niet binnen 8 weken kan worden genomen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt aan u medegedeeld op welke redelijke termijn u een besluit kan verwachten.

Om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen vragen wij u om alle benodigde gegevens op tijd bij ons aan te leveren. Als tijdens de aanvraag blijkt dat wij nog gegevens van u missen wordt de termijn van 8 weken opgeschort. Dit betekent dat er nog geen besluit kan worden genomen; u moet eerst de ontbrekende gegevens inleveren. Pas wanneer u alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd vervalt de opschorting.

Activerium KerkradeMarktstraat66461 CXKerkrade6460 AP600Kerkrade14 045