Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Als u bijzondere bijstand aanvraagt moet u met bewijsstukken aantonen dat u de kosten moet maken, of gemaakt heeft. De kosten mogen niet ouder zijn dan 12 maanden en moeten hoger zijn dan een bedrag van € 50,- U moet de eerste € 50,- namelijk zelf betalen, dit heet het drempelbedrag.

Om bijzondere bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

  • een bewijs van uw inkomsten uit werk of uitkering,
  • een bewijs van uw vermogen,
  • uw geldige identiteitsbewijs,
  • de rekening van de kosten die u moet maken, of gemaakt hebt.

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, hebben wij voor uw aanvraag alleen de rekening, factuur of offerte nodig van de kosten die u moet maken, of gemaakt hebt.

Aanvragen voor bijzondere bijstand kan men indienen tot 1 september na het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt zijn.

Activerium KerkradeMarktstraat66461 CXKerkrade6460 AP600Kerkrade14 045